Svētdienas skola

Ģertrūdes Svētdienas skola darbojas ar mēķi iemācīt bērnam veidot patiesas un dzīvas attiecības ar Dievu, būt patiesiem ar sevi un apkārtējiem. 

Nodarbībās palīdzam bērniem vairot mīlestību uz Dievu un tuvāko, iepazīt, kas ir labs un slikts pasaulē, mācāmies pateikties par dienišķo maizi un slavēt Dievu, lūgt par sevi, saviem tuvajiem un mīļajiem, mācāmies draudzēties. Ģertrūdes Svētdienas skolā tiek gaidīti bērni vecumā no 3 līdz 14 gadiem.

Svētdienas skolas nodarbības notiek četrās vecuma grupās:

  • jaunākā grupā bērniem no 3 līdz 5 gadiem;

  • vidējā grupā bērniem no 6 līdz 8 gadiem;

  • vecākajā grupā bērniem no 9 līdz 11 gadiem;

  • un grupā pusaudžiem no 12 līdz 14 gadiem.

Svētdienas skolas skolotāji lūdz dalībnieku vecākus aizpildīt īsu pieteikšanās anketu, lai varētu labāk gatavoties nodarbībām.

Nodarbības Svētdienas skolā sāksies oktobra pirmajā svētdienā, kad draudze svin Pļaujas svētkus. Mācības ilgst līdz maija vidum. 

 

Tās notiek katru svētdienu dievkalpojuma laikā, izņemot mēneša otrajā svētdienā, kad svinam Ģimeņu dievkalpojumu. Bērni Svētdienas skolai var pievienoties jebkurā nodarbībā sezonas laikā.

Bērni svētdienas rītu sāk dievkalpojumā kopā ar vecākiem baznīcas zālē. Pēc mācītāja uzaicinājuma bērni un Svētdienas skolas skolotāji dodas pie altāra uz lūgšanu, pēc kuras kopā dodas uz Svētdienas skolas nodarbību pagrabstāvā. Tur viņi jūs gaidīs pēc dievkalpojuma beigām.

Tāpat katra mēneša otrajā svētdienā plkst.13.00 vecāki kopā ar bērniem vai krustbērniem ir gaidīti Ģimeņu dievkalpojumā, ko svinam ar vienkāršotu kārtību, dziesmām un uzrunu un sadraudzību.

 

Svētdienas skolas darbu var atbalstīt ar lūgšanām, kalpošanu, kā arī ziedojumiem.

 

Jēzus sacīja: "Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība." (Mateja ev. 19:14)

 

Papildu informācija: Sanita Roze, t. 26174186, e-pasts: sanitaroze21@gmail.com

“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” / II Kor 9:7-8/

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz

dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes

evaņģēliski luteriskā draudze

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
tālr. nr.: 22002211
e-pasts: kanceleja@gertrude.lv

Reliģiskās organizācijas
reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti:
AS Swedbank,
LV40HABA0551005116532

© 2020 Gertrude.lv. All Rights Reserved.