top of page
  • Ģertrūdes draudze

Daina Lāce

2019.gadā Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes baznīca svinēja 150 gadu jubileju. Līdzās daudz un dažādiem notikumiem, ko bija iespēja piedzīvot, dažādām aktivitātēm, kurās iesaistīties, nolēmām plašāk iepazīt viens otru un ļaut par mums uzzināt citiem, veidojot intervijas un stāstus par draudzi "150 gadi 150 dienās". Viena no nedēļas dienām tika veltīta sadaļai "Cilvēkos", veidojot šos cilvēkstāstus, centāmies tiem caurvīt vienotu motīvu, kas iezīmē Ģertrūdes 150 gadu jubileju, ticību un mīlestību Jēzum, kalpošanu Dievam. Lasot šīs intervijas, jums būs iespēja uzzināt daudzu ģertrūdiešu atmiņas, ienākot baznīcā, kā un kad viņi šeit nokļuvuši. Tāpat ikviens no intervētajiem atklāja sev tuvu Svēto Rakstu vietu, pie kuras noteikti atgrieztos, atklāja, kurš ir mīļākais un īpašākais dievkalpojuma mirklis. Interviju noslēgumā katram bija iespēja teikt savu sveicienu Ģertrūdes skaistajā jubilejā.


Dr.Daina Lāce ir mākslas vēsturniece, mākslas zinātņu doktore, kura strādā Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūtā. Specializējas 19.gadsimta Latvijas arhitektūras un mākslas pētniecībā. 2000.gadā sagatavojusi un publicējusi pirmo grāmatiņu par Rīgas Veco Sv.Ģertrūdes baznīcu, kas tulkota un izdota arī angļu un vācu valodā. 2013.gada rudenī, atzīmējot baznīcas projekta autora un Rīgas pilsētas arhitekta Johana Daniela Felsko (Johann Daniel Felsko, 1813-1902) 200.dzimšanas dienu, organizējusi jaunas akmens plāksnes uzstādīšanu pie centrālās ieejas ar baznīcas nosaukumu, svarīgākajiem celtniecības datiem un arhitekta parakstu, kam paraugs ņemts no Ģertrūdes baznīcas 1863.gada projekta. Vienlaicīgi tika sagatavots un torņa priekštelpā uzstādīts stends ar tekstiem latviešu, angļu, vācu un krievu valodā par Ģertrūdes baznīcas vēsturi. Ar profesionālajā mākslas vēsturnieka darbā iegūtajām zināšanām un pētījumu rezultātiem Daina Lāce arvien no jauna iepazīstina Ģertrūdes baznīcas vēstures interesentus konferencēs, lekcijās, akadēmiskajos rakstos un publiskajos priekšlasījumos. 2019.gada pavasarī izdots "Latvijas Mākslas vēstures" 3.sējums (skat. 211., 231.-233.lpp., 254., 293.-300.att.), kas, pateicoties izdevuma versijai angļu valodā, arī starptautiski popularizē no sarkanajiem ķieģeļiem celto Rīgas Veco Sv. Ģertrūdes baznīcu kā pirmo neogotisko dievnamu Rīgas priekšpilsētās.


Kā Tu nonāci Ģertrūdē?


1997.gadā, sākot vākt materiālus maģistra darbam "Johana Daniela Felsko neogotiskās baznīcas Rīgā". Kristīta un iesvētīta esmu 1994.gada 21.augustā Liepājas Sv. Annas luterāņu baznīcā.


Kādas ir Tavas pirmās atmiņas par Ģertrūdes draudzi?


Pirmā sastapšanās ar Ģertrūdes draudzi notika 2000.gadā grāmatiņas "Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes baznīca" atvēršanas pasākumā. Draudzes vienotību un iespējas iepazinu 2008.gada rudenī, pēc Rinalda Granta uzaicinājuma piedaloties rudens Alfa kursā.


Kura ir Tava mīļākā vieta Ģertrūdē?


Garenjoma un šķērsjoma krustojumā ar skatu uz altāri, kanceli un zvaigžņu velvi.


Kurš ir Tavs mīļākais/īpašākais brīdis dievkalpojuma laikā?


Muzikālais intermezo pēc dievgalda.


Svēto rakstu vieta, pie kuras atgriezties?


Salamana pamācības.


Ja būtu iespēja Ģertrūdei pasniegt dāvanu - materiālu vai garīgu - kāda tā būtu?


Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcas interjera krāsojuma atjaunošana saskaņā ar "Arhitektoniskās Izpētes Grupas" veikto vēsturiskā krāsojuma profesionālo izpēti.


Kāds ir Tavs vēlējums draudzei baznīcas 150 gadu jubilejā?


Turpināt pieaugt skaitā, kā arī gribēšanas, varēšanas spēkā un realizētos projektos.
Comments


bottom of page