top of page
  • Ģertrūdes draudze

Ģertrūdiete Agnese Zārdiņa priecē ar jaunu dziesmu!

Pie klausītājiem nonākusi Ģertrūdietes Agneses Zārdiņas dziesma "TĒVS, ATJAUNO ŠO TEMPLI".


Agnese radījusi gan dziesmas vārdus, gan mūziku. Par paveikto teic:


"Šī dziesma tapa 2017. gadā un ir viena no pirmajām dziesmām, kas pie manis atnāca. Sēdēju pie virtuves galda nakts vidū, lasīju Jesajas grāmatas 49. nodaļu un tik ļoti piedzīvoju, ka tā runā tieši uz manas sirds un dzīves salauztību. Man tas bija brīdis, kurā viss šķita tukšs un nopostīts. Ir vērtīgi šo dziesmu ierakstīt un ļaut tai skanēt tieši tagad, pat ne tik daudz toreiz, kad tā kā lūgšana izlauzās no manas dzīves sāpēm. Šodien to izdziedu ar drošu paļāvību, ka Dievs patiešām rūpēs un neizprotami lielā mīlestībā mūs dziedina, atjauno un izrotā. Un es zinu, ka tas nav tikai par šodienu un tām svētībām, kas līdz šim piedzīvotas ceļā no sērām uz mieru un prieku. Tas ir par vēl daudz vairāk, ko mēs drīkstam satvert un ap sevi saskatīt un pasludināt. Būs vēl vairāk, vēl pilnīgāk, vēl skaistāk. Jo Dievs pabeidz, ko iesācis, Viņš ir uzticams Tēvs, vienmēr labs, rūpīgs, gādīgs un varens Savā jaunradīšanas spēkā”.


Agnese saka lielu paldies Mārim un Lindai Prinduļiem par sirsnīgo dalību ieraksta tapšanā, aranžēšanā, izlološanā.


Lai šī lūgšana ir par ticības iedrošinājumu un svētību arī Gavēņa laiku izdzīvojot!


No šodienas dziesma pieejama arī straumēšanas vietnē Spotify un SoundCloud, klausāma un skatāma YouTube.Comments


bottom of page