• Ģertrūdes draudze

Ģertrūdieti, šī aptauja ir Tev!

Laikā, kad pandēmijas situācija liek cilvēkiem distancēties vienam no otra, attiecības kļūst vēl svarīgākas nekā iepriekš. Tomēr attiecības visbiežāk nav vienkāršas pat draudzē, jo gandrīz visi esam ievainoti cilvēki. Un varbūt pat to neesam pamanījuši, bet draudzē attiecības starp cilvēkiem var būt telpa, kurā spējam viens otram palīdzēt - uzklausot, aizlūdzot vai iedrošinot. Līdz šim draudze ir piedāvājusi vairākus veidus, kuros katrs draudzes loceklis var saņemt garīgu atbalstu un palīdzību. Vieni atrod laiku regulārām sarunām ar kādu no draudzes mācītājiem, citi atrod iespēju satikties mājas grupās vai pastorātos, lai kopīgi dalītos dzīves notikumos, studētu Svētos Rakstus un kopīgi aizlūgtu. Vēl kādiem svarīga ir līdzgaitniecība, kurā ir iespējams satikties ar ticībā pieredzējušāku brāli vai māsu, bet kādiem ir tikai svarīgi zināt, ka pastāv iespēja saņemt garīgu atbalstu tad, kad pienāks tāda nepieciešamība.


Esam izveidojuši aptauju, jo vēlamies noskaidrot, kā Tu vērtē savu garīgo dzīvi un draudzes piedāvāto atbalstu tās spēcināšanai. Tāpat, lai attīstītu un uzlabotu garīgās dzīves kvalitāti, vēlamies noskaidrot Tavu viedokli par savstarpēju attiecību un garīga atbalsta stiprināšanas veidiem un iespējām. Aptauja pieejama ŠEIT.


Ļoti novērtēsim un priecāsimies par Tavu viedokli.

Esi Kristus Mīlestības svētīts!


“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” / II Kor 9:7-8/

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz

dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes

evaņģēliski luteriskā draudze

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
tālr. nr.: 22002211
e-pasts: kanceleja@gertrude.lv

Reliģiskās organizācijas
reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti:
AS Swedbank,
LV40HABA0551005116532

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 Gertrude.lv. All Rights Reserved.