• Ģertrūdes draudze

Baznīcas atvērto durvju laiki no 15. līdz 21. martam