• Ģertrūdes draudze

Baznīcas atvērto durvju laiki no 8. līdz 14. martam