• Ģertrūdes draudze

Baznīcas atvērto durvju laiks no 14. līdz 20.decembrim