• Ģertrūdes draudze

Baznīcas atvērto durvju laiks no 16. līdz 22.novembrim