• Ģertrūdes draudze

Baznīcas atvērto durvju laiks no 2.-8.novembrim