• Ģertrūdes draudze

Baznīcas atvērto durvju laiks no 7. līdz 13.decembrim