• Ģertrūdes draudze

Baznīcas atvērto durvju laiks no 9. līdz 15.novembrim