top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 2. diena

DISCIPLĪNA - VIETAS SAGATAVOŠANA DIEVAM

Disciplīnas mērķis garīgajā dzīvē ir censties radīt telpu un laiku, kur Dievs var kļūt par mūsu Kungu un kur mēs varam brīvi atbildēt Dieva vadībai. Tādējādi disciplīna ir robežu radīšana, kas patur laiku un telpu atvērtu Dievam - laiku un vietu, kur var pamanīt Dieva žēlastības pilno klātbūtni un atbildēt tai.


DISCIPLĪNAS AUGĻI

“Kas Kunga bīstas, audzināšanai ļaujas,

kas agri ceļas, gūs Viņa labvēlību;

kas iedziļinās bauslībā, apgūs to,

turpretī liekulis jutīsies aizvainots.

Kas Kunga bīstas, uzmeklēs spriedumu

un Viņa prasīto iedegs kā gaismu;

turpretī grēcinieks atraida pamācības

un meklē spriedumu pēc sava prāta.


Neej klumburainu celu -

un nepaklupsi uz akmeņiem.

Nepaļaujies uz gludu ceļu -

un savu bērnu piesargies!

Visā, ko dari, uzticies savai sirdij,

jo tā rīkoties nozīmē ievērot baušļus.”

SĪRAHA GUDRĪBAS GRĀMATA 32:14-17, 20-23


LŪGŠANA

Svētais Dievs, dāvā man disciplīnu, kas nepieciešama, lai mana sirds būtu atvērta Tavam vārdam. Neļauj aizvainojuma dusmām mani novirzīt no mērķa - meklēt savas patiesās mājas pie Tevis. Lūdzu, dod man to, kas nepieciešams, lai es atzītu, ka jebkuri īsti vai iedomāti personiski atraidījumi ir tikai atgādinājumi par nepilnīgu pasauli. Apdāvini mani ar Savu žēlastību, lai vilšanās manā dzīvē atklātu manī labāko, nevis sliktāko. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Apņemies šajā gavēņa ievērošanas laikā atkāpties no dzīves straujā skrējiena, lai veicinātu un stiprinātu pieķeršanos Kunga inkarnācijai, ciešanām, nāvei un augšāmcelšanai. Izvēlies un atvēli lūgšanu laiku, lai pārdomātu un atbildētu Dieva žēlsirdības pilnajai klātbūtnei.


Psalmi /22:22-32/

Jaunā Derība /Mk. 3:31-4:29/

Vecā Derība /2.Moz. 23:1-24:18/コメント


bottom of page