top of page
  • Ģertrūdes draudze

Draudzes mūziķi aicina uz kopā būšanas svētkiem

Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani. /Atkl.3:20/


Kādu laiku mūsu uzsāktajai, jaukajai tradīcījai ar draudzes mūziķu koncertu Adventa laikā nebija iespēja īstenoties. Bet mēs atceramies un zinām, cik labi ir būt kopā šajā trauksmainajā pirmssvētku laikā, lai atkal un atkal no jauna atgādinātu sev par būtiskāko šajos gada gaišākajos un skaistākajos svētkos - par Kristu Jēzu un Viņa atnākšanu.


Tāpēc šogad vēlamies Tevi, dārgā Kristus draudze, pulcēt kopā uz svētkiem - draudzes kopā būšanas svētkiem Adventa laikā. Pasākums notiks 9. decembrī plkst. 16.00 Ģertrūdē. Esam devuši šiem svētkiem nosaukumu: “Nāc, turi ar mums mielastu” (balstoties uz Rakstu vietu no Atklāsmes grāmatas). Jēzus mūs aicina mielastā ar Viņu, un arī mēs aicinām jūs katru vispirms garīgā maizes laušanā caur koncertu baznīcas lielajā zālē un to turpinot lejā, Lutera zālē, ar draudzes slavētāju sagatavotu pielūgsmes vakaru un pēc tam arī pavisam reāls mielasts pie tējas un kafijas krūzes, ar jūsu pašu sanestajiem gardumiem.


Koncerta pirmajā daļā varēsim dzirdēt tādus mūsu draudzes mūziķus kā Madara Dziedātāja (balss), Lauma Liepiņa (čells), Dace Kārkliņa (saksofons), savienojumā ar Kristīnes Adamaites (ērģeles) brīnišķīgo ērģelspēli. Mūs priecēs arī mūsu draudzes koris diriģenta Jēkaba Kalniņa vadībā.


Savukārt, otrajā daļā mums būs iespēja ieklausīties pianista Toma Juhņeviča skaistajā klavierspēlē, Lienes Grosas balss un akordeona īpašajās skaņās un kopā ar mūsu mīļajiem slavētājiem pagodināt slavas dziesmās mūsu Debesu Tēvu.


Nāc, turēsim mielastu kopā ar Jēzu un cits ar citu!

Pasākuma ilgums ~3 stundas
Comments


bottom of page