top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 10. diena

TUVĪBAS AICINĀJUMS

Jēzus skaidro tuvību līdzībā ar vīnogulāju un tā zariem. Es alkstu tikt savienots ar Jēzu kā zars ar vīnogulāju tā, lai mana dzīve izriet no vīnogulāja saknēm. Kopībā ar Jēzu, vīnogulāju, mana mazā dzīve var augt un nest augļus. Es to zinu, bet es to neizdzīvoju. Es turpinu dzīvot tā, it kā ārpus Jēzus būtu kādi citi dzīvības avoti, kuri man būtu jāizzina. Taču Jēzus turpina sacīt: “Atgriezies pie manis, atdod man visas savas nastas, visu savu satraukumu, bailes un trauksmes. Tici, ka ar mani tu iegūsi mieru.”


“ES ESMU patiesais vīnakoks, un dārzkopis ir mans Tēvs. Katru zaru manī, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas augļus nes, viņš šķīstī, lai tas jo vairāk augļus nestu. Jūs esat jau šķīsti tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos; kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. ES ESMU vīnakoks, jūs esat zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt.

/Jņ. 15:1-5/


LŪGŠANA

Dāsnais Dievs, visu manu cilvēcisko pūļu liecinieks un glābējs! Māci man, kā svinēt dzīves sāpes un bēdas tā, lai es tajās spētu dziļāk atklāt Tavu mīlestību un stiprāku cerību uz Taviem apsolījumiem. Ļauj man nesaredzēt zaudējumus un kļūdas kā neveiksmes, bet gan kā iespēju dzīvot auglīgāku dzīvi. Paliec vienmēr manī! Āmen.


GAVĒŅA RICĪBA

Pārskati pagātnes negatīvos notikumus un rodi tajos pozitīvu iznākumu. Disciplinē sevi vairākkārt izrādīt pateicību dienas gaitā. Meklē iespēju pat vismazākajos dzīves notikumos izkopt pateicīgu sirdi.


Psalmi /26:1-12/

Jaunā Derība /Mk. 9:2-32/

Vecā Derība /2.Moz. 39:1-40:38/Comentarios


bottom of page