top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 12. diena

SĀPJU NEŠANA MĀJĀS

Tavas sāpes ir dziļas, un tās pašas no sevis nepazudīs. Tavs aicinājums ir atvest šīs sāpes mājās. Kamēr vien katra tava ievainotā daļa paliek sveša tavai pieaugušā cilvēka patībai, tavas sāpes ievainos gan tevi, gan citus. Jā, tev ir jāiekļauj savas sāpes sevī un jāļauj tām nest augļus savā un citu sirdīs.


Tas ir tas, ko Jēzus ir domājis, lūdzot tevi nest savu krustu. Viņš iedrošina tevi atpazīt un aptvert savas ciešanas un uzticēties tam, ka tavs ceļš uz pestīšanu atrodams tajās. Nest savu krustu nozīmē vispirms sadraudzēties ar saviem ievainojumiem un ļaut tiem atklāt patiesību par tevi pašu.


Un, piesaucis klāt ļaudis un savus mācekļus, viņš tiem sacīja: “Kas man grib sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko man! Jo, kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, bet, kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Ko gan iegūst cilvēks, kas iemanto visu pasauli, bet nodara ļaunumu savai dvēselei? Un ko cilvēks var dot kā samaksu par savu dvēseli? /Marka evaņģēlijs 8:34-37/


LŪGŠANA

Mūžīgais Dievs, es Tev pateicos un Tevi slavēju, jo caur Jēzu Kristu esmu saņēmis pestīšanas apsolījumu. Caur Kristus krusta nāvi un augšāmcelšanos man ir atvērtas durvis uz mūžīgo dzīvību. Palīdzi man nest savu krustu un savas sāpes paturēt mājās, lai mana dzīve varētu būt Tavas mīlestības dzīvs apliecinājums. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Šodien velti sevi žēlsirdības darbiem. Atbalsti kādu labdarības organizāciju ar savu ziedojumu. Palīdzi cilvēkam, kuram nepieciešama praktiska vajadzība. Aprunājies ar kādu, kurš ir noskumis, un iedrošini viņu paļauties uz Dievu. Dari labu savam kaimiņam.


Psalmi /27:7-14/

Jaunā Derība /Mk. 10:13-31/

Vecā Derība /3.Moz. 4:1-5:13/Comments


bottom of page