top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 13. diena

SVINI

Svinēt dzīvi ir iespējams tikai caur padziļinātu izpratni par to, ka dzīvība un nāve nekad nevar būt pavisam atdalītas. Svinēšana ir dzīves pieņemšana, kas izpaužas pastāvīgi augošā apziņā par tās vērtību. Un dzīvei ir vērtība ne tikai tāpēc, ka to var saredzēt, sajust vai sagaršot, bet arī tāpēc, ka vienu dienu tās vairs nebūs. Kad mēs svinam kāzas, mēs svinam gan savienību, gan atdalīšanos; kad mēs svinam nāvi, mēs svinam zaudētu draudzību, kā arī iegūtu brīvību. Pēc kāzām var būt asaras, un pēc bērēm – smaidi. Mēs patiesi varam savas sāpes, gluži tāpat kā savus priekus, padarīt par daļu no dzīves svinēšanas, padziļinot izpratni par to, ka dzīvība un nāve nav ienaidnieces, gluži pretēji – tās viena otru skūpsta ikkatrā mūsu eksistences brīdī.


Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Viņam vēl tālu esot, tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu, un, pieskrējis klāt, krita viņam ap kaklu un skūpstīja. Dēls viņam sacīja: tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi, es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs teica saviem kalpiem: ātri atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu, un velciet viņam pirkstā gredzenu un apavus kājās! Vediet baroto teļu, nokaujiet to, tad ēdīsim un priecāsimies! Jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un nu ir atradies. – Un viņi sāka līksmoties. /Lūk 15:20-24/


LŪGŠANA

Vienmēr gaidošais Dievs, palīdzi man zināt, ka mana drošība ir tikai Tevī vienā, ka dzīve nav tikai ķiršu bļoda, bet tā nāk arī ar saviem kauliņiem, ka tā ir asaru un smieklu, bēdu un prieka, svinību un sēru sajaukums. Dod man žēlastību atcerēties, ka mana dzīve ir nepelnīta dāvana, ko Tu man esi dāvājis, un nāve nav finiša līnija, bet gan slieksnis uz apmešanās vietu Tavās mīļajās rokās. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Šajā gavēnī ieplāno piedalīties kādā draudzes vai kopienas aktivitātē, kas kalpo citiem. Atceries, ka kalpošanā citiem atrodama laime.


Salamana Pamācības /6:12-19/

Jaunā Derība /Mk. 10:32-52/

Vecā Derība /3.Moz. 5:14-7:10/תגובות


bottom of page