top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 14. diena

PRAKTIZĒ APDOMĪBU

Kā Dieva bērnam tev ir jābūt apdomīgam. Tu nevari vienkārši staigāt pa pasauli tā, it kā nekas un neviens nespētu tevi ievainot. Tā tu paliec ļoti neaizsargāts. Tās pašas kaislības, kuras tev liek mīlēt Dievu, var izmantot arī ļaunie spēki.


Dieva bērniem vajag atbalstīt, pasargāt un turēt vienam otru tuvu Dieva sirdij. Tu piederi mazākumam lielā, naidīgā pasaulē. Kad tu vairāk apzināsies savu patieso dievbērnības identitāti, tad arī skaidrāk spēsi izšķirt daudzos spēkus, kuri mēģina tevi pārliecināt par to, ka visas garīgās lietas ir dzīves "patieso" lietu viltus aizstājējas.


Es, gudrība, mītu atjautai blakus, ar mani ir zinības un izmanība. Bīties Dieva ir – nīst ļaunu! Lepnību, augstprātību un ļaunas gaitas, un nešķīstu muti es nīstu! Man padoms un gudra ziņa, es – saprašana, man spēks! Ar mani ķēniņi valda un valdoņi taisnību lemj, ar mani augstmaņi valda un dižciltīgie – visi taisnie soģi! Kas mani mīl, tos es mīlu, kas mani meklē, tie mani atradīs. /Sālamana pamācības gr. 8:12-16/


LŪGŠANA

Gudrības un mīlestības Dievs, palīdzi man redzēt, ka esmu Tevis mīlēts, ka Tava patiesība ir mana gaisma šajā tumsības pasaulē un ka Tava drošā roka ir mans prieks un drošības avots. Māci man apzinību un gudrību atpazīt tos mānīgos vilinājumus, kuri kavē un novērš manu uzmanību un noved no ceļa pie Tevis. Palīdzi man paļauties uz Tavu bezgalīgo spēju mani vadīt skaidrībā šajā naidīgajā pasaulē. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBAS

Šodien mācies klausīties ar visu savu sirdi un prātu. Ieklausies citos. Ieklausies Dievā. Mācies atšķirt viltus balsis, kuras liek meklēt laimi ārpus Dieva.


Psalmi /28:1-9/

Jaunā Derība /Mk. 11:1-26/

Vecā Derība /3.Moz. 7:11-8:36/Commentaires


bottom of page