top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 15. diena

UZTURĒŠANA

Paņemt Svētos Rakstus un tos lasīt ir pirmā darbība, kas mums ir jāveic, lai atvērtu sevi Dieva aicinājumam. Lasīt Svētos Rakstus nav tik vienkārši, kā tas izklausās. Mēs nereti cenšamies analizēt un diskutēt par visu, ko tajos izlasām. Taču Dieva vārdam mūs būtu jāved vispirms uz pārdomām, lūgšanu un meditāciju. Tā vietā, lai vārdus atdalītu, mums tie ir jāsaliek kopā mūsu iekšējā cilvēkā; tā vietā, lai pārdomātu, vai tiem piekrītam vai ne, mums būtu jādomā par to, kuri vārdi ir tieši saistīti ar mums un mūsu personīgajiem stāstiem. Tā vietā, lai domātu par šiem vārdiem kā interesantas sarunas sastāvdaļu, mums tiem būtu jāļauj ielauzties visapslēptākajos sirds nostūros, pat tajās vietās, kur neviens cits vārds vēl nav spējis ieiet.


Tad Jēzus atbildēja un tiem teica: “Patiesi, patiesi es jums saku: Dēls nevar pats no sevis darīt neko, ja vien tas neredz Tēvu darām, jo vienīgi to, ko dara Tēvs, tāpat dara arī Dēls. Jo Tēvs mīl Dēlu un rāda viņam visu, ko pats dara, un rādīs lielākus darbus par šiem, tā ka jūs brīnīsieties. Tāpat kā Tēvs mirušos uzmodina un dara dzīvus, arī Dēls atdzīvina, kurus grib. Tēvs netiesā nevienu, bet visu tiesu ir nodevis Dēlam, lai visi godātu Dēlu, tāpat kā tie godā Tēvu. Kas Dēlu negodā, tie negodā Tēvu, kas viņu sūtījis. Patiesi, patiesi es jums saku: kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas mani ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. /Jāņa ev. 5:19-24/


LŪGŠANA

Nelokāmais Dievs, sniedz man atvērtību lasīt un pieņemt Tavu Svēto Rakstu vārdus kā patiesību manam iekšējam cilvēkam, kā ceļu uz meditāciju, kā steidzamas ziņas, kas veltītas manas sirds apslēptākajiem nostūriem. Dāvini man vēlmi klausīties un būt savienotam ar Tavu mācību. Palīdzi man neklupt pāri tās vienkāršībai. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Izvēlies sev svarīgāko Bībeles rakstu vietu un iegaumē to.


Psalmi /29:1-11/

Jaunā Derība /Mk. 11:27-12:12/

Vecā Derība /3.Moz. 9:1-10:20/留言


bottom of page