top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 17. diena

TICĪBA

Es tagad zinu, ka man priekšā ir garš un sarežģīts ceļš. Tā ir dzīve, lūgšana, būšana kopā ar cilvēkiem, rūpes, ēšana, dzeršana, gulēšana, lasīšana un rakstīšana – nodarbes, kurās Jēzus patiesi ir centrā. Es zinu, ka šis dzīvesveids eksistē, lai gan līdz galam to neesmu atklājis.


Kā man to atrast? Mācītājs Džordžš Strohaimers, Pensilvānijas L’arche komūnas līdzdibinātājs, man deva šādu atbildi: „Savā pielūgsmē esi uzticams.” Viņš neteica – lūgšanā, meditācijā vai pārdomās. Viņš izmantoja vārdu „pielūgsme”. Šis vārds padarīja skaidru to, ka visai uzmanībai ir jābūt vērstai uz Jēzu, nevis uz mani. Pielūgt nozīmē tikt aizrautam projām no manis paša aizņemtības uz Jēzus klātbūtni. Tas nozīmē atteikties no tā, ko es gribu vai esmu ieplānojis, un pilnīgi uzticēties Jēzum un Viņa mīlestībai.


Kas vismazākajās lietās uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams, un, kas vismazākajās lietās netaisnīgs, tas arī lielās lietās ir netaisnīgs. Ja jūs neesat bijuši uzticami netaisnības mamona lietās, kas jums uzticēs patieso. Ja jūs neesat bijuši uzticami citu lietās, kas jums dos jūsu pašu? Neviens kalps nevar kalpot diviem kungiem; vai nu vienu tas ienīdīs un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot Dievam un mamonam.” /Lūk 16:10-13/

LŪGŠANA

Kungs Kristu, Debesu maize! Ļauj manas ikdienas dzīves darbiem centrēties Tavā klātbūtnē, lai mana draudzība ar Tevi ir piepildīta un bagātināta manā sirdī. Ļauj man kalpot Tavai gribai un mērķiem, lai varu atteikties no tukšajām baudām, ko sniedz bagātība un panākumi.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Velti šajā dienā laiku īsam Dieva pielūgsmes brīdim. Izveido sarakstu ar vietām tavā pilsētā, kurās notiek pielūgsmes dievkalpojumi, un centies tos apmeklēt pēc iespējas biežāk. Uzticīgi turpini iesākto pielūgsmi arī pēc gavēņa beigām.


Salamana Pamācības /6:20-29/

Jaunā Derība /Mk. 12:28-44/

Vecā Derība /3.Moz. 13:1-59/Comments


bottom of page