top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 20. diena

DĀVANU SAŅEMŠANA

Ir grūti atzīt to, ka, iespējams, lielākā kalpošana, ko varam piedāvāt saviem līdzcilvēkiem, ir dāvanu pieņemšana un devēja iepriecināšana. Mūsu dzīvesprieks atkarīgs no tā, ka spējam dot, un no pārliecības, ka mūsu draugi ir bijuši gatavi saņemt mūsu dāvanas, tās padarīt par savas dzīves sastāvdaļu un zināmā mērā caur šīm dāvanām būt saistīti ar mums. Mēs sajūtam prieku, kad redzam savu uzdāvināto gleznu pieliktu pie draugu viesistabas sienas. Taču vai mēs ļautu saviem draugiem to novietot arī bēniņos?


Kamēr mēs turpinām dzīvot ar nepareizu pieņēmumu, ka dot ir mūsu primārais uzdevums, mūsu tumsa nevar tikt izdziedināta, un visradošākās atziņas nespēs sasniegt mūsu sirdsapziņu.


Es, Ezra, Horeba kalnā saņēmu Kunga pavēli iet pie Israēla. Kad es pie tiem aizgāju, tie mani atgrūda un Kunga rīkojumu noliedza. Un tādēļ es saku jums, cittautieši, – jums, kas dzirdat un saprotat: “Gaidiet savu Ganu, viņš dos jums mūžīgu mieru; jau tuvu ir tas, kas nāks mūžu galā. Esiet gatavi valstības balvām, jo nebeidzama gaisma jums spīdēs mūžīgi. Bēdziet no šā laikmeta ēnas, pieņemiet savas godības tīksmi! Es visiem liecinu par savu Glābēju. Kunga uzticētās dāvanas pieņemiet un līksmojiet, pateikdamies viņam, kas jūs aicina Debesu valstībā. /2 ESDRAS 2: 33-37/


LŪGŠANA

Svētais Devēj, Tavs dāsnums ir tik bezgalīgs! Es Tavas dāvanas ieraugu vismazākajās dzīvajās būtnēs un dižākajos kalnu, debesu, mežu un jūru skatos. Šajā bezgalīgajā pilnībā esmu tik maziņš, un mani upuri tik niecīgi. Tāpat kā es godāju Tevi un pateicos par Taviem darbiem, ļauj man būt pateicīgam arī par tām dāvanām, kuras mani līdzgaitnieki man dāvina šajā dzīvē. Sniedz man gudrību pieņemt šīs dāvanas ar tīru sirdi. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Izveido sarakstu ar dāvanām, kas tev ir uzdāvinātas, bet kuras esi aizmirsis vai noniecinājis. Uzraksti pateicības lūgšanu par visām šīm dāvanām. Esi pateicīgs un cieņpilns par saņemtajām dāvanām.


Psalmi /31:10-18/

Jaunā Derība /Mk. 14:17-42/

Vecā Derība /3.Moz.17:1-18:30/Comments


bottom of page