top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 21. diena

SAGATAVOJIES

Dzīve ir garš sagatavošanās ceļš – sagatavot sevi patiesi nomirt citu dēļ. Tā ir mazāku nāvju virkne, kurā no mums tiek prasīts atbrīvoties no daudzām pieķeršanās formām un virzīties no vajadzības pēc citiem uz dzīvošanu viņu dēļ. Daudzie ceļi, kuri mums ir jāšķērso no bērnības uz pusaudža gadiem, no pusaudža gadiem uz pieaugušo dzīvi un no tās uz vecumdienām, mums piedāvā vienmēr jaunas iespējas izvēlēties sev vai izvēlēties citiem. Vai es vēlos varu vai kalpošanu? Vai vēlos būt redzams vai nepamanāms? Vai es vēlos veiksmīgu karjeru vai sekot savam aicinājumam? Šie jautājumi parādās un konfrontē mūs ar grūtām izvēlēm. Mēs varam runāt par dzīvi kā garu savas nomiršanas procesu, lai mēs spētu dzīvot Dieva priekā.


Un Kungs teica: “Kurš tad ir tas uzticamais un saprātīgais namturis, ko kungs iecels pār saviem kalpotājiem, lai tas laikus izdalītu tiem pienākošos barību? Laimīgs ir tas kalps, kuru kungs atnācis atradīs tā darām. Patiesi es jums saku: viņš to iecels pārvaldīt visu savu īpašumu. Bet, ja kalps savā sirdī sacīs: mans kungs kavējas nākt, – un sāks sist kalpus un kalpones, sāks ēst un dzert un piedzersies, tad šī kalpa kungs nāks tajā dienā, kad tas negaidīs, un tajā stundā, kad nezinās, un pāršķels viņu pušu un liks viņa daļu ar neticīgajiem. Bet tāds kalps, kurš, zinādams sava kunga gribu, nebūs sagatavojies vai darījis pēc viņa gribas, saņems daudz sitienu. Bet, kas nezinādams darījis to, par ko pelnījis sitienus, tas saņems maz. No ikviena, kam daudz dots, daudz prasīs un, kam daudz uzticēts, no tā vairāk atprasīs. /Lūkasa ev.12:42-48/


LŪGŠANA

Dievs, mūžīgais Tēvs, šo dzīvi dzīvojot, es atceros, ka pārāk viegli daru to, kas ir nepareizs, nevis to, kas ir pareizs. Taču Tu mani mīli neatkarīgi no maniem grēkiem un neuzticības. Kamēr cīnos iet pa šo ceļu, atgādini man, lai izvēlos kalpošanu, nevis varu, patiesu aicinājumu Tavam Vārdam, nevis lielisku karjeru, apslēptu palīdzību, ko dodu citiem, nevis sevis cildināšanu. Palīdzi man aizliegt sevi, lai es spētu atrast īstās realitātes sajūtu. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Veic savas sirdsapziņas izmeklēšanu un izvēlies kādu dzīves sfēru, kurā ielūkoties ar Dieva palīdzību.


Salamana Pamācības /6:30-35/

Jaunā Derība /Mk. 14:43-72/

Vecā Derība /3.Moz.19:1-20:27/Comments


bottom of page