top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 22. diena

MEKLĒ SAVU PATIESO MĀJOKLI

Viena sajūta manī ir ļoti spēcīga – tā ir vēlme atgriezties mājās. Jēzus man atvēra savu namu un šķietami teica: ”Šī ir tā vieta, kurai tu piederi.” Vārdi, ko Viņš teica saviem mācekļiem, kļuva tik patiesi: „Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt?” (Jāņa 14:2). Augšāmceltais Jēzus, kurš tagad sēž pie Tēva labās rokas, mani uzņēma mājās pēc gara ceļojuma.


Šī pieredze bija manu senāko un dziļāko ilgu piepildījums. Kopš pirmā apziņas mirkļa manī ir bijusi vēlme būt kopā ar Jēzu. Tagad es Viņa klātbūtni sajutu tik sataustāmā veidā, it kā visa mana dzīve būtu saplūdusi kopā un es tiktu ieskauts mīlestībā. Mājupceļam bija patiesa atgriešanās vērtība, atgriešanās Dieva klēpī.


Korvedim. Dāvida psalms.

Kungs, tu esi mani izlūkojis un izzinājis,

tu zini, kad sēžos un kad ceļos,

tu noproti manas domas no tāluma,

manu došanos un manu apmešanos tu izvētī,

visi mani ceļi satek pie tevis,

vēl vārds nav nācis man uz mēles –

redzi, Kungs, tu visu jau zini.

Tu darināji manas īkstis,

tu nopini mani mātes miesās!

Pateicos tev! Cik es baismi brīnumains!

Brīnišķi tavi darbi, to zinu droši!

Mani kauli nebija apslēpti tev,

kamēr es klusībā tiku darināts,

tiku šūdināts zemes dziļumos,

vēl dīglī mani skatīja tavas acis,

un tavā grāmatā uzrakstītas

visas dienas, kas bija sataisītas,

pirms klāt kaut viena no tām.

/139. psalms 1–4, 13–16/

LŪGŠANA

Dievs, kas mani pazīsti! Tu zināji patiesību par mani, pirms biju ieņemts mātes miesās, Tu pazīsti manas domas, pirms tās spēju satvert, Tu ielaid mani mājās, Tavas mīlestības siltumā, pat brīžos, kad nesaprotu, ka esmu pazudis. Es sevi pazīstu tik maz, kamēr Tu par mani zini visu. Es nespēju izprast nākotni, bet Tu dod man Savu žēlastību spēt novērtēt tagadni tajā vietā, kur visvairāk iederos – Tavā sirdī. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Mācies palaist vaļā kādu nākotnes aspektu, pār ko tev nav kontroles. Pavadi šo dienu, pievēršot uzmanību katram mirklim, neļauj savām domām un plāniem apsteigt tevi.


Psalmi /31:19-25/

Jaunā Derība /Mk. 15:1-32/

Vecā Derība /3.Moz. 21:1-22:33/Comments


bottom of page