top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 23. diena

MEKLĒT ATGRIEŠANOS

Jēzus mūs izaicina doties pavisam jaunā virzienā. Viņš lūdz atgriezties – tas ir, iet pilnīgi citu ceļu. Iespējams, viss mūsos pretojas jaunajam ceļa virzienam. Un tomēr katru reizi, kad mēs spējam noiet pāris soļu jaunajā virzienā, saprotam, ka mūsos notiek kaut kas negaidīts un jauns, un mēs vēlamies spert tālāk jau nākamo soli. Un tā, soli pa solim, mēs tuvojamies Dieva sirdij, kas ir pieņemoša, vienmēr piedodoša un neizsmeļama mīlestība.


Redzēdams ļaužu pūli, Jēzus uzkāpa kalnā un apsēdās, un viņa mācekļi sapulcējās ap viņu. Un viņš sāka tos mācīt, sacīdams: Ieejiet pa šaurajiem vārtiem, jo plati ir vārti un plats ir ceļš, kas ved pazušanā, un daudzi pa tiem ieiet. Cik šauri ir vārti un cik šaurs ir ceļš, kas ved dzīvībā, un tikai nedaudzi to atrod. Ne ikviens, kas man saka: Kungs, Kungs! – ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu Tēva gribu. Daudzi tajā dienā man sacīs: Kungs, Kungs! Vai mēs tavā vārdā nepravietojām? Vai mēs tavā vārdā neizdzinām dēmonus? Vai tavā vārdā daudzus brīnumainus darbus nedarījām? Un tad es tiem apliecināšu: es jūs nekad neesmu pazinis, nost no manis, jūs ļauna darītāji! /Mateja ev. 5:1-2; 7:13-14,21-23/


LŪGŠANA

Šaurā ceļa Dievs, es tik bieži izvēlos ērtības – ērtu transportu, gatavu ēdienu, tuvāko iepirkšanās vietu. Es zinu, ka šie un daudzi citi dzīves aspekti manu ikdienu padara vienkāršāku. Turklāt es vēlos, lai lietas un cilvēki mainītos vai pielāgotos manai gribai. Es lūdzu Tevi, palīdzi man atcerēties, ka grūtākais ceļš ir mērojams uz Tavām mājām, tādēļ man jāmācās "dot un saņemt”, nevis tikai “saņemt un saņemt” no pasaules, kurā redzu vienīgi savas vajadzības, baudas un ērtāko ceļu. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Izveido sarakstu ar dzīves ērtībām un izvēlies vairākas, no kurām dienu gavēt (uzkāp pa kāpnēm, nevis brauc ar liftu, telefonu izmanto tikai saziņai, neskaties TV u.tml.).


Psalmi /32:1-11/

Jaunā Derība /Mk. 15:33-47/

Vecā Derība /3.Moz. 23:1-24:23/コメント


bottom of page