top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 24. diena

ATZĪSTI DIEVA MĪLESTĪBU

Vissvarīgākais Dieva mīlestībā ir tas, ka Dievs mūs mīl nevis tāpēc, ka esam kaut ko darījuši, lai šo mīlestību nopelnītu, bet gan tāpēc, ka Viņš pilnīgi brīvprātīgi ir nolēmis mūs mīlēt. Kad tu šo atziņu dziļāk pārdomāsi, tā spēs ļoti ietekmēt tavu dzīvi. Mēs sliecamies redzēt visu savu eksistenci quid pro quo (dots devējam atdodas) – mēs pieņemam, ka cilvēki pret mums labi izturēsies tad, ja mēs izturēsimies labi pret viņiem, ka mums palīdzēs, ja palīdzēsim viņiem, ka mūs mīlēs, ja mīlēsim citus. Tādēļ dziļi mūsos ir iesakņojusies pārliecība par to, ka tapt mīlētam ir kaut kas tāds, kas mums ir jānopelna. Mēs reti spējam izprast, kā tas ir – saņemt kaut ko vienkārši tāpat.


Bet jums, kas mani dzirdat, es saku: mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst. Svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas jūs apvaino. Kas tev sit pa vienu vaigu, tam pagriez arī otru, un, kas tev atņem virsdrēbes, tam neliedz ņemt arī kreklu. Dod ikvienam, kas tevi lūdz, un neprasi atpakaļ savu mantu tam, kas to paņēmis. Un, kā jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet viņiem. /Lūk. 6:27-31/


LŪGŠANA

Visuaugstākais Dievs, lūdzu, ņem mani atpakaļ Savā mīlestībā, ko nekad nevarēšu nopelnīt. Es atzīstu, ka man gandrīz nekas nav izdevies un ka Tevis dāvātā piedošana man ir nepelnīta. Esmu palicis cilvēciskajā izpratnē par to, ka mīlestība man ir jānopelna, ka citi mani mīlēs tikai tad, ja es ar saviem darbiem apliecināšu mīlestību viņiem. Ko gan es varu darīt ar mīlestību, kas netiek svērta, kas ir bezgalīga, kas nevar tikt atņemta? Es esmu patiesi pārsteigts! Dod man Savu žēlastību šo dāvanu saņemt. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Šodien lūdz par visiem, kas tev ir darījuši pāri. Lūdz par saviem ienaidniekiem un centies darīt labu arī tiem, kas tevi sāpinājuši.


Psalmi /33:1-11/

Jaunā Derība /Mk. 16:1-20/

Vecā Derība /3.Moz. 25:1-26:13/Comments


bottom of page