top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 25. diena

KĻŪSTI PAZEMĪGS, ATDARINOT JĒZU

Jēzus mums dāvina lielo noslēpumu par pazemības ceļu. Tas ir ciešanu, bet arī dziedināšanas ceļš. Tas ir pazemojuma, bet arī augšāmcelšanās ceļš. Tas ir asaru ceļš, bet asaras var pārvērsties arī prieka asarās.

Pazemīgais mīlestības ceļš, ceļš pie nabagiem, pie salauztajiem un apspiestajiem kļūst par augšupejošu mīlestības ceļu, par prieka, miera un jauna sākuma ceļu. Krusts pārtop no sakāves zīmes par uzvaras zīmi, no izmisuma par cerības zīmi, no nāves par dzīvības zīmi.

Ikkatram no mums ir jāmeklē savs pazemīgās mīlestības ceļš. Pazemības ceļš ir apslēpts katra cilvēka sirdī. Taču pa šo ceļu maz tiek staigāts, tāpēc tas bieži ir aizaudzis ar nezālēm. Lēnām, bet pārliecinoši mums ir jāatbrīvojas no nezālēm, lai bez bailēm spētu šajā ceļā doties.


Mīļotie, uguns svelmi, kas nāk pār jums kā pārbaudījums, neuzlūkojiet par kaut ko svešu, kas jums atgadījies nejauši. Es mudinu presbiterus jūsu vidū, pats arī būdams presbiters un Kristus ciešanu liecinieks un līdzdalībnieks tai nākamības godībai, kas atklāsies: pārraugiet un ganiet jums Dieva piešķirto ganāmpulku nevis piespiedu kārtā, bet labprātīgi, pēc Dieva gribas, nedz arī negodīgas peļņas dzīti, bet no visas sirds, un nekļūstiet kaklakungi pār jums piešķirto mantojumu, bet esiet par piemēru ganāmpulkam; kad parādīsies Virsgans, jūs saņemsiet nevīstošo godības vainagu. Tāpat arī jūs, jaunākie, pakļaujieties vecākajiem; tērpieties pazemībā cits pret citu, jo Dievs stājas pretī augstprātīgajiem, bet pazemīgajiem dod žēlastību. /1.Pētera vēstule 4:12; 5:1-5/

LŪGŠANA

Visu žēlastību Dievs, palīdzi man manā pazemības ceļā – pazemības, asaru, apslēptības ceļā. Es bieži esmu tas, kurš vēlas atrasties uzmanības centrā, kurš grib būt pirmais rindā. Pasaulē, kurā uzvaru vērtē pāri visam citam, man ir grūti, apzinoties, ka Tu izmainīji noteikumus. Kā krustam, pārvēršoties no nāves par dzīvības zīmi, man ir jāmeklē pazemības ceļš, lai sasniegtu mūžīgās laimes virsotnes. Izlej savu gaismu pār manu ceļu. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Izvēlies šodien nebūt visa centrā. Ļauj kādam iespraukties pirms tevis rindā pēc iepirkumiem, palaid kādu apsēsties transporta līdzeklī, sniedz atzinību kādam citam.


Salamana Pamācības /7:1-5/

Jaunā Derība /Lk. 1:1-25/

Vecā Derība /3.Moz. 26:14-27:34/Comments


bottom of page