top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 27. diena

SAŅEM SAVAS SVĒTĪBAS

Lai pamanītu savas svētības, ir svarīga klātesamības apzināšanās. Ar klātesamību es domāju uzmanības pievēršanu svētībām, kas pie tevis nāk dienu pēc dienas, gadu pēc gada. Mūsdienu dzīves problēma ir tā, ka esam pārāk aizņemti, lai pamanītu to, ka mūs svētī. Bieži cilvēki par mums saka kaut ko labu, bet mēs tam nepievēršam lielu uzmanību un mēdzam atbildēt: ”Tas jau nav nekas.” Šāda atbilde mums pašiem var šķist pazemības pilna, taču tas nozīmē, ka neesam patiesībā klātesoši, lai saņemtu tās svētības, kas mums tiek dotas. Mums tas nav viegli un vienkārši – apstāties, ieklausīties, pievērst uzmanību patiesi svarīgajam un saņemt žēlastībā to, kas mums pienākas.


Un tagad, brāļi, es zinu, ka jūs tā rīkojāties pret Jēzu aiz neziņas, tāpat kā jūsu vadoņi. Bet Dievs piepildīja to, ko iepriekš bija sludinājis caur visu praviešu muti – ka viņa Svaidītajam būs jācieš. Tādēļ nožēlojiet grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki jums tiktu izdeldēti; lai no Kunga vaiga nāk atspirgšanas laiki un lai viņš sūta jums jau iepriekš izredzēto Kristu Jēzu, kuram ir jāpaliek debesīs uzņemtam, līdz viss būs atjaunots, par ko Dievs jau runājis caur svētajo muti kopš savu praviešu laikiem. /Apustuļu darbi 3:17-21/


LŪGŠANA

Visspēcīgais Dievs, palīdzi man atpazīt Tavu godību katrā svētībā, ko man esi devis, visā, ko Tu esi radījis, un it īpaši citos cilvēkos neatkarīgi no viņu stāvokļa vai citiem apstākļiem. Kad es pamanu, ka nespēju novērtēt mēness izgaismotas nakts skaistumu, mākoņu un zilās debess pilnību, dari mani nesteidzīgu un dod pateicību un godbijību pret visām Tavām dāvanām. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Šodien nesteidzies un izbaudi ikkatru mirkli, ko Dievs tev ir piešķīris.


Psalmi /34:1-10/

Jaunā Derība /Lk. 1:39-56/

Vecā Derība /4.Moz. 2:10-3:51/


Comments


bottom of page