top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 29. diena

MEKLĒ GARU

Garīgā dzīve var būt īsta tikai tad, kad tā tiek izdzīvota, ejot cauri priekiem un ciešanām šeit un tagad. Tādēļ mums ir jāpievērš uzmanība tam, kā mēs domājam, izsakāmies, jūtamies un rīkojamies, un tas jādara, lai mēs spētu labāk apzināties savas ilgas un izsalkumu pēc Svētā Gara. Kamēr mūsos ir tikai neskaidra neapmierinātības sajūta par to, kā pašlaik dzīvojam, un tikai nenoteikta vēlme pēc “garīgām lietām”, mūsu dzīve turpinās stagnēt.


Mūsu pirmais uzdevums ir kliedēt šo neskaidro, duļķaino neapmierinātības sajūtu un ar kritisku skatienu paskatīties uz to, kā mēs dzīvojam savu dzīvi. Tas prasa godīgumu, drosmi un uzticību. Mums ir godprātīgi un drošsirdīgi jāstājas pretī sevis mānīšanai. Mums ir jātic tam, ka mūsu godīgums un drosme mūs neiedzīs izmisumā, bet gan dāvinās jaunas debesis un jaunu zemi.


Tādēļ es jums saku: nezūdieties savas dzīvības dēļ – ko ēdīsiet un ko dzersiet, nedz savas miesas dēļ – ko vilksiet mugurā. Vai tad dzīvība nav vērtāka kā barība un miesa kā drēbes? Pavērojiet putnus debesīs – ne tie sēj, ne pļauj, ne savāc ražu šķūņos; jūsu debesu Tēvs tos baro. Vai jūs neesat daudz vairāk vērti kā viņi? Kurš no jums ar savu zūdīšanos var pagarināt savu mūžu kaut vai par olekti?Jo pēc visa tā pagāni dzenas; jūsu debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots. /Mateja ev. 6:25-27, 32-33/

LŪGŠANA

Mīļotais Dievs, aizdzen prom manu melanholiju un apnikumu ar Tavas žēlastības pilnajām dāvanām. Ļauj man aktīvi turpināt dzīties pēc Tavām garīgajām dāvanām tā vietā, lai tās nemeklētu, slēpjoties garlaicīguma un šaubu pilnajās izklaidēs. Sniedz man iespēju būt godīgam ar sevi, lai spēju atmaskot savas daudzās sevis mānīšanas shēmas un varu no visas sirds tiekties uz Dieva valstību. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Mūsu Debesu Tēva godam šajā gavēnī pabaro putnus. Esi radošs pats vai kopā ar ģimeni un bērniem izveido putnu būrīšus un piesaisti putnu uzmanību, izliekot tajos barību. Izrādi mīlestību un rūpes pret dzīvo radību.


Salamana Pamācības /7:6-20/

Jaunā Derība /Lk. 2:1-20/

Vecā Derība /4.Moz. 5:11-6:27/Comentarios


bottom of page