top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 3. diena

AIZŅEMTĪBA

Mēs esam tik aizņemti ar sevi, tik ļoti nodarbināti ar jautājumu, vai rīkojamies taisnīgi paši pret sevi, ka "pārpasaulīgā" pieredze kļūst praktiski neiespējama. Šādā domāšanas veidā ir ļoti maz vietas Viņam, Kurš runā ikreiz, kad mēs klusējam, un Kurš ienāk, kad vien esam iztukšojuši sevi. Tā vietā, lai padarītu sevi uzņēmīgus pret pārpasaulīgā Dieva pieredzi, mēs, aizņemti ar daudzām lietām, sākam meklēt gaistošas sajūtas, ko rada maņu mākslīga stimulēšana.


GUDRĪBA UN PRIEKS

“Ikreiz, kad pār jums, mani brāļi, nāk dažnedažādi kārdinājumi, uzņemiet to ar vislielāko prieku, saprazdami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību, bet izturības piepildījums lai ir tas, ka jūs esat pilnīgi un nevainojami, bez jebkāda trūkuma.

Lai zemas kārtas brālis dižojas savā augstumā, bet bagātais - savā zemumā, jo viņš iznīks kā zieds pļavā; uzausa saule, ar savu svelmi izkaltēja zāli, tās zieds novīta, un viss krāšņums iznīka; tā arī bagātais iznīks savos ceļos.”

JĒKABA 1:2-4; 9-11


LŪGŠANA

Visuvarenais Dievs, palīdzi man šodien ar prieku risināt svarīgākos jautājumus pirms pārējām lietām. Piedod man, ka esmu ļāvis šīs dzīves radītajām rūpēm pārņemt manu sirdi, kam būtu jābūt gatavai Tavai klātbūtnei. Debesu Tēvs! Es lūdzu Tevi, lai tad, kad es kļūstu pārāk aizņemts ar sevi, Tu noliec mani atpakaļ uz uzticības ceļa. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Šodien centies būt atbildīgs par savu rīcību. Apsoli sev atteikties tikai no vienas savas kārības šajā dienā, piemēram, no rīta kafijas, dienišķā laikraksta, deserta pēc vakariņām utt.


Psalmi /23:1-6/

Jaunā Derība /Mk. 4:30-5:20/

Vecā Derība /2.Moz. 25:1-26:37/Comments


bottom of page