top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 30. diena

GARLAICĪBA KĀ BRĪDINĀJUMS

Garlaikotība vai bezcerīga apnicība ir atsvešinātības pazīme. Kamēr esam pārāk daudz aizņemti ar lietām, kuras ir nepadarāmas, mēs domājam par to, vai jebkas, ko darām, rada reālas pārmaiņas. Dzīve mēdz izpausties kā nejaušu un nesaistītu aktivitāšu un pasākumu virkne, pār kuriem mums ir maz kontroles vai tās nav nemaz. Tādēļ būt garlaikotam nenozīmē to, ka mums nav nekā ko darīt, bet gan to, ka mēs apšaubām to lietu vērtību, ar kurām esam tik ļoti aizņemti. Mūsu laikmeta lielais paradokss ir tajā, ka daudzi no mums ir reizē gan aizņemti, gan garlaikoti. Mēs, no vienas puses, gandrīz nespējam tikt līdzi saviem daudzajiem uzdevumiem un pienākumiem, bet tajā pašā laikā neesam pārliecināti par to, vai būtu jebkāda atšķirība tad, ja mēs vispār neko nedarītu.


Tālāk iedami, viņi iegāja kādā ciemā. Kāda sieviete, vārdā Marta, uzņēma viņu savā namā. Viņai bija māsa, vārdā Marija. Tā apsēdās pie Kunga kājām un klausījās viņa vārdos. Bet Marta, nopūlējusies, daudz kalpodama, nostājās viņa priekšā un sacīja: “Kungs, vai tev nerūp, ka mana māsa ir pametusi mani vienu, lai es kalpotu? Saki taču viņai, lai viņa man palīdz!” Kungs viņai atbildēja: “Marta, Marta, tu par daudz ko esi norūpējusies un satraukusies, bet ir tikai viena lieta nepieciešama. Marija sev izvēlējusies labāko daļu, tā viņai netiks atņemta.” / Lūk. 10:38-42/


LŪGŠANA

Mīļais Debesu Tēvs, palīdzi man atpazīt nevajadzīgi piepildītas dzīves garlaicīgumu, kas mani nošķir no Tavas svētības un nepiepilda mani ar enerģiju, kas nepieciešama, lai darītu Tavu gribu. Kamēr Jēzus atdeva savu dzīvi manai pestīšanai, šķiet, es pats esmu apmaldījies mainīgajā dzīves telpā, kura koncentrēta uz nevērtīgām aktivitātēm un nevajadzīgu aizņemtību ar darbiem. Neļauj man apmulst kā Martai viņas daudzajos sev uzliktajos pienākumos, bet palīdzi man saprast, kad pienāk brīdis vienkārši apstāties un ieklausīties Tavā balsī. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Šajā gavēnī atmet kādu ārēju pienākumu un tā vietā koncentrējies labākās daļas meklējumos. Atmet dzīšanos pēc kādiem ārējiem, sabiedrībā pieņemtiem sasnieguma mērīšanas veidiem. Izbeidz dzīvot kā aizmidzis, tā vietā izvēlies ieguldīt pamatīgākas pūles Dieva gribas īstenošanai.


Psalmi /35:1-10/

Jaunā Derība /Lk. 2:21-40/

Vecā Derība /4.Moz. 7:1-65/Comments


bottom of page