top of page

Gavēņa laika 31. diena

AICINĀJUMS UZ KALPOŠANU

Mēs reti kad pilnībā apzināmies to, ka tiekam sūtīti piepildīt Dieva dotus uzdevumus. Mēs uzvedamies tā, it kā mums būtu jāizvēlas kā, kur un ar ko kopā dzīvot. Mēs dzīvojam tā, it kā mēs būtu vienkārši nomesti uz šīs planētas un mums būtu jāizdomā, kā sevi izklaidēt līdz savas dzīves beigām. Taču mūs šajā pasaulē ir sūtījis Dievs, tāpat kā Jēzu Kristu. Tiklīdz sākam dzīvot savu dzīvi ar šo pārliecību, mēs drīzumā uzzinām to, kāda ir mūsu sūtība.


Kas turas pie baušļa, turas pie dzīvības,

kas klīst bez ceļa, tas mirst.

Kas nabagam žēlīgs, tas aizdevis Kungam,

un viņš tam atlīdzinās.

Pārmāci savu dēlu, kamēr ir cerība,

citādi būsi viņu nokāvis!

Kas dusmās nezina mēru, tas sodāms, –

ja palaidīsi, būs vēl trakāk!

Klausies padomā, pieņem pamācību,

ka beidzot tu taptu gudrs!

Cilvēka sirds pilna nolūkiem,

bet tikai Kunga nodoms piepildās!

/ Salamana pamācības 19:16-21/

LŪGŠANA

Visas gudrības Dievs, mūsu Tēvs! Esmu pavadījis neskaitāmi daudz laika uz šīs planētas, meklējot savu pasaulīgo aicinājumu, pūloties plānot savas dienas un aktivitātes, lai varu pakāpties karjerā un svinēt savus sasniegumus. Šie meklējumi pielīdzināmi lepnuma pārņemta konkurenta pūlēm gūt uzvaru tikai sev. Tā vietā ļauj man sadzirdēt savu patieso aicinājumu – tādu, kura pamati ir Tevī. Atgādini man par to, ka cilvēka plāni ir tukši, bet Tā Kunga nolūki ir augstāki. Āmen.

GAVĒŅA RĪCĪBA

Izvērtē savu lomu tavā dzīvē un darbā. Izdomā vienu veidu, kā Jēzus Kristus var būt tuvāk tavai darba videi. Ievies šo jauninājumu tuvāko nedēļu laikā.


Psalmi /35:11-18/

Jaunā Derība /Lk. 2:41-52/

Vecā Derība /4.Moz. 7:66-9:14/Comments


bottom of page