top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 32. diena

PATIESA IEKLAUSĪŠANĀS

Mēs parasti esam tik daudzu iekšēju un ārēju skaņu apņemti, ka ir grūti patiesi sadzirdēt, kad Dievs ar mums runā. Mēs bieži esam kurli, nespēdami sadzirdēt, ka Dievs mūs sauc, un nesaprazdami, kurā virzienā Viņš mūs sauc. Tā mūsu dzīves kļūst absurdas. Vārds „absurds” cēlies no latīņu vārda surdus, kas nozīmē „kurls”. Garīgai dzīvei ir nepieciešama disciplīna, jo mums ir jāmācās saklausīt Dievu, kurš runā vienmēr, bet kuru reti spējam sadzirdēt. Tomēr tad, kad to iemācāmies, mūsu dzīves kļūst par dzīvēm, kurās gribam Dievam paklausīt. Vārds „paklausība” cēlies no latīņu valodas vārda audire, kas nozīmē „klausīties”.


Un tas viņam teica: “Izej un stājies uz kalna Kunga priekšā.” Un, redzi, Kungs gāja garām – liels un stiprs vējš, kas kalnus aizpūš un klintis drupina, nāca Kungam pa priekšu, bet Kunga vējā nebija. Un pēc vēja nāca zemestrīce, bet Kunga zemestrīcē nebija. Un pēc zemestrīces nāca uguns, bet Kunga ugunī nebija. Un pēc uguns – klusa čukstoša balss. Kad Elija to dzirdēja, viņš aizsedza seju ar apmetni, izgāja un nostājās alas priekšā, un, redzi, balss viņam sacīja: “Kāpēc tu esi šeit?” Viņš sacīja: “Degtin es esmu iededzies par Kungu, Pulku Dievu, jo Israēla dēli ir atmetuši tavu derību, sagrāvuši tavus altārus un ar zobenu nokāvuši tavus praviešus, es vienīgais esmu palicis, un tie tīko pēc manas dvēseles.” / 1.Ķēn 19:11-14/


LŪGŠANA

Kungs, visas radības Dievs, es ticu tam, ka Tu esi izgaismojis manu dvēseli ar savas svētās žēlastības dzīvību. Lai gan vienmēr esi bijis man blakus, es pēkšņi sajūtu, ka Tava balss ir apklususi. Es jūtos viens un pamests. Šķiet, ka Tevi meklēju visās nepareizajās vietās. Palīdzi man atkal saklausīt Tavu balsi – nevis zemestrīcē vai ugunsgrēkā, bet manas dvēseles dziļuma klusumā. Lūdzu, Kungs, atbildi uz manu lūgšanu. Es gaidu. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Atvēli laiku uzrakstīt īsu sava garīgā ceļa autobiogrāfiju. Iekļauj labo un slikto. Īpaši koncentrējies uz tām reizēm, kad Dieva balss bija visskaidrāk dzirdama, kā arī uz tiem brīžiem, kad nedzirdēji to, ko Dievs vēlējās tev sacīt.


Psalmi /35:19-28/

Jaunā Derība /Lk. 3:1-22/

Vecā Derība /4.Moz. 9:15-11:3/Comments


bottom of page