top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 33. diena

IZDZĪVO SĀPES

Liels izaicinājums ir just savus ievainojumus tā vietā, lai par tiem vienkārši domātu. Jo labāk ir raudāt nekā satraukties, ir labāk dziļi sajust savus ievainojumus, nekā tikai tos saprast, ir labāk ļaut tiem ienākt tavā klusumā, nevis par tiem runāt. Izvēle, ar ko bieži sastopamies, ir par to, vai savus ievainojumus ielaižam savā prātā vai sirdī. Savā prātā mēs tos spējam analizēt, atrast to iemeslus un sekas un piemeklēt vārdus, lai par tiem runātu vai rakstītu. Bet no tā mēs nespējam saņemt pilnīgu dziedināšanu. Tev ir jāspēj ielaist savas rētas sirdī. Tikai tad tu tās varēsi izdzīvot un atklāt to, ka tās tevi nespēj iznīcināt.


Kāda gan slava ir, ja izturat, kad saņemat sitienus apgrēkošanās dēļ? Bet, ja izturat un ciešat laba darba dēļ, Dieva priekšā tā ir žēlastība. Uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu dēļ, atstādams jums paraugu, lai jūs sekotu viņa pēdās. Viņš grēku nav darījis, nedz viltus ir skanējis no viņa mutes. Kad viņu zākāja, viņš nezākāja pretī, ciezdams viņš nedraudēja, bet padevīgi nodeva sevi tiesātājam pēc likuma. /1.Pētera vēstule 2:20-23/


LŪGŠANA

Pilnības un dziedināšanas Dievs, es zinu, ka baidos no sāpēm, un skaidri apzinos, ka esmu ticis ievainots un sāpināts. Palīdzi man nedzīvot pēc cēloņa un seku uzvedības principa un neanalizēt savas rētas. Tā vietā ļauj Savas žēlastības mierinošajai eļļai līt pār manām rētām un mani izdziedēt. Ļauj man izdzīvot savas sāpes un atpazīt to, ka Tavs prieks atrodas ceļa otrā pusē. Āmen.


GAVĒŅA RĪCIBA

Izvēlies vienu žēlsirdības darbu, ko nākamajās dienās praktizēt. Paēdini kādu, kurš ir izsalcis, padzirdi izslāpušu, ja iespējams, apciemo un iepriecini kādu, kas sasirdzis. Vai vienkārši piezvani cilvēkam, ar kuru ilgi neesi sazinājies.


Salamana Pamācības /7:21-27/

Jaunā Derība /Lk. 3:23-4:13/

Vecā Derība /4.Moz. 11:4-13:25/Comments


bottom of page