top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 34. diena

DROSMĪGI RUNĀ DIEVA VĀRDU

Ļauj man saglabāt nevainīgumu un vienkāršību šīs sarežģītās pasaules vidū. Es saprotu, ka man ir jābūt informētam, ka man ir jāmācās izprast pasaules dažādās problēmas un ka man savu spēju robežās ir jāsaprot mūsu laikmetīgās sabiedrības dinamika. Bet patiesā nozīme ir tam, lai visā šajā informācijas, zināšanu un ieskatu kopumā spēju izteikt Tavas patiesības vārdu skaidri un nepārprotami. Neļauj ļaunuma spēkiem pārņemt mani ar pasaules problēmu sarežģītību, bet dod man spēku domāt skaidri, runāt brīvi un darboties drosmīgi, kalpojot Tev.


Redzi, es jūs sūtu kā avis vilku vidū, tad nu esiet gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži. Bet piesargieties no cilvēkiem, jo tie jūs nodos sinedrijam un šaustīs savās sinagogās; un jūs vedīs manis dēļ valdnieku un ķēniņu priekšā – viņiem un pagāniem par liecību. Bet, kad tie jūs nodos, neuztraucieties, kā un ko jūs runāsiet, jo tajā pašā brīdī jums tiks dots, kas jāsaka, jo jūs nebūsiet tie, kas runā, bet jūsu Tēva Gars jūsos runās.

/ Mateja 10:16-20/


LŪGŠANA

Svētais Dievs, man dažreiz pietrūkst drosmes palikt manā kristīgajā pārliecībā, it īpaši konfrontējot pasauli, kurā zināšanas nereti ir korumpētas un informācija tiek pārveidota tā, lai tā derētu apstākļiem. Visi šie pasaulīgie meli un informācijas sagrozījumi var aizēnot Evaņģēlija labo vēsti un, manipulējot ar pasauli, to virzīt pretī bojāejai. Es lūdzu Tevi, Svētais Dievs, piešķir man drosmi parādīt vienkāršības un nevainības dūju pasaulei, kura pilna ar odzēm. Dod man spēku palikt nošķirtam no destruktīvās pasaules un palīdzi man pasludināt Dieva labos darbus ar drosmi un pārliecību. Āmen.

GAVĒŅA RĪCĪBA

Šodien lūdz ar mīļāko psalmu. Meditē par Kristus Mīlestības upuri un ciešanām, kuras Viņam jāizcieš tavu grēku dēļ. Ja iespējams, aizlūdz par kādu cilvēku, par kuru zini, ka viņš/viņa šajā brīdī izdzīvo smagas slimības radītas ciešanas.


Psalmi /36:1-13/

Jaunā Derība /Lk. 4:14-37/

Vecā Derība /4.Moz. 13:26-14:45/


Comments


bottom of page