top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 35. diena

ESI LĪDZJŪTĪGS, NEVIS SĀNCENSĪGS

Tā ir visaptveroša sāncensība, kas ielaužas mūsu attiecību dziļākajos nostūros, liedzot mums vienam ar otru sasniegt absolūtu vienotību, kā arī liek aizmirst par līdzjūtību. Mēs izvēlamies savu līdzjūtību atstāt mūsu sāncensības pilno dzīvju perifērijā. Lai būtu līdzjūtīgs, ir jāatsakās no dalīšanas līnijām, no atšķirībām un privilēģijām. Tas daudziem no mums nozīmētu atteikties no mūsu identitātes. Nav grūti saprast, kāpēc sauciens būt līdzjūtīgam ir tik biedējošs un izraisa tik dziļu pretestību.

Jēkabs un Jānis, Zebedeja dēli, piegāja pie viņa un sacīja: “Skolotāj, mēs gribam, lai tu darītu, ko mēs tev lūgsim!” Viņš tiem jautāja: “Ko jūs gribat, lai es jums daru?” Un tie sacīja: “Dod mums, ka mēs varētu sēdēt tavā godībā, viens pie tavas labās rokas un otrs – pie kreisās.” Bet Jēzus tiem sacīja: “Jūs nesaprotat, ko jūs lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeru, vai tikt kristīti tajā kristībā, kurā es tieku kristīts?” Un, kad tie desmit to dzirdēja, tie saskaitās uz Jēkabu un Jāni. Un, viņus pieaicinājis, Jēzus tiem sacīja: “Jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tās apspiež, un viņu varenie ir varmācīgi pret tām. Bet tā lai nav starp jums. Kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu kalps. Un, kas jūsu vidū grib būt pirmais, tas lai ir visu vergs. Jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem.” / Marka ev. 10:35-38, 41-44/

LŪGŠANA

Aizbildni, Dievs, es bieži aizraujos ar spēlēm, kurās vēlos pierādīt savu pārākumu, ka esmu labāks nekā pārējie. Es piešķiru pārāk lielu nozīmi tam, kurš ir labāks, kuram ir vairāk naudas, kurš ir jaukāks vai izskatīgāks. Šī konkurence mani atdala no citiem un padara mani vientuļu tā vietā, lai es dzīvotu vienoti ar pārējiem un būtu viņu draugs. Palīdzi man dzīvot tādu dzīvi, kur atšķirīgais izgaist un nevienlīdzība tiek mazināta. Dzīvi, kurā es ne tikai mīlu sevi, bet iemīlu arī citus. Āmen.

GAVĒŅA RĪCĪBA

Izrādi līdzjūtību, uzklausot un palīdzot līdzcilvēkiem. Uzklausi cilvēkus, kuri vēlas dalīties ar tevi, piezvani vecākiem vai bērniem, iedrošini šaubīgos, mierini bēdīgos, pacietīgi izturies pret pārkāpumiem, piedod tiem, kas tevi apbēdinājuši, lūdz par dzīvajiem un mirušajiem.


Psalmi /37:1-9/

Jaunā Derība /Lk. 4:38-5:16/

Vecā Derība /4.Moz. 15:1-16:35/Comments


bottom of page