top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 36. diena

LĪDZINIES KRISTUM

Tu esi kristietis tikai tik ilgi, kamēr gaidi jauno Kristus pasauli, tik ilgi, kamēr nemitīgi uzdod būtiskus jautājumus sabiedrībai, kurā dzīvo, tik ilgi, kamēr liec uzsvaru uz nepieciešamību mainīties Dievā gan sev, gan pasaulei, tik ilgi, kamēr tu neļauj sev palikt šķietami miera pilnā situācijā, tik ilgi, kamēr paliec nepiepildīts no tā, ko saņem no pasaules, un turpini liecināt par jaunās pasaules drīzu nākšanu. Tu esi kristietis tikai tad, kad tu tici, ka tieši tev ir atvēlēta loma jaunās Dieva valstības dibināšanā, un kad tu svētā neapmierinātībā mudini katru satikto cilvēku mazliet pasteigties, lai Debesu apsolījumi drīz varētu tapt piepildīti.

Vēsts par viņiem nonāca arī līdz draudzei Jeruzālemē, un tie aizsūtīja Barnabu, lai tas noiet līdz Antiohijai. Tur ieradies un ieraudzījis Dieva žēlastību, viņš nopriecājās un aicināja visus ar dedzīgu sirdi palikt pie Kunga, jo viņš bija krietns vīrs – Svētā Gara un ticības pilns. Un daudz ļaužu piepulcējās Kungam. Tad Barnaba aizgāja uz Tarsu, lai uzmeklētu Saulu; viņš to atrada un aizveda uz Antiohiju. Veselu gadu viņi pavadīja kopā ar draudzi, mācīdami lielam ļaužu pulkam, un Antiohijā mācekļus pirmo reizi nosauca par kristiešiem. /Apustuļu darbi 11:22-26/

LŪGŠANA

Dāsnais un piedodošais Dievs, esmu dēvējis sevi par Tavu mācekli, bet varbūt šis apzīmējums patiesībā ir nepelnīts. Es vēlos dzīvot komfortabli, lai gan ir nepieciešama sevi upurējoša dzīve, lai atjaunotu pasauli. Es pārāk viegli pagriežu muguru netaisnībām, apspiestos un aizmirstos atstāju “vēlāk” kategorijā. Es slēpjos aiz sabiedrības pieņemtās patiesības viltus drošības, lai gan esi mani lūdzis strādāt jaunai valstībai. Par spīti visam, es lūdzu Tavu palīdzību – pārveido mani no laicīgās sabiedrības kalpa par jaunas kārtības, jaunas dzīvības un jaunas patiesības vēstnesi. Āmen.

GAVĒŅA RĪCĪBA

Gatavojoties Lieldienām, ieplāno aiziet uz grēksūdzi un palūdz piedošanu tiem cilvēkiem, kuriem esi netaisni nodarījis pāri.


Psalmi /37:10-20/

Jaunā Derība /Lk. 5:17-32/

Vecā Derība /4.Moz. 17:1-18:32/


댓글


bottom of page