top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 37. diena

ATVER SAVAS ROKAS

Kā lai es atveru savas aizvērtās rokas? Bez šaubām, ne ar vardarbību. Ne piespiedu kārtā. Varbūt tu vari atrast Eņģeļa teiktajā izbiedētajiem ganiem ceļu uz lūgšanu?

Nebīsties no Viņa, kurš vēlas ieiet tajā vietā, kur tu dzīvo, un varbūt ieraudzīs to, pie kā tik trauksmaini tveries. Nebīsties atlaist pēdējo salmiņu, kurš tevi tāpat nenoturēs. Nebīsties atdot savu naidu, rūgtumu un vilšanos Viņam, kurš Sevi atklāj kā mīlestību. Pat tad, ja tev ir maz ko dot, neslēp to. Tu nemitīgi pieķer sevi, mēģinot kādu apmānīt, tērpjoties mākslīgā skaistumā, apslēpjot visu, kas ir netīrs vai sabojāts, atbrīvojot tikai mazu taciņu, kas izskatās tīra un kārtīga. Taču tas viss notiek trauksmaini, ar piespiešanos un ir mākslīgs.

Es pagriezos, lai ieraudzītu, kas ar mani runā tādā balsī, un pagriezies ieraudzīju septiņus zelta gaismekļus un šo gaismekļu vidū kādu līdzīgu Cilvēka Dēlam garā tērpā līdz pat zemei un ap krūtīm apjozušos ar zelta jostu. Viņu ieraudzījis, es nokritu pie viņa kājām kā miris, un viņš uzlika man savu labo roku un teica: nebīsties, es esmu Pirmais un Pēdējais un Dzīvais. Es biju miris, un redzi – es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man pieder nāves un elles atslēgas. /Atklāsmes grāmata 1:12-13, 17-18/

LŪGŠANA

Atklātības un patiesības Dievs, kad sažņaudzu roku dūrē, ļauj man to ieraudzīt kā vardarbības un dusmu simbolu. Atver manas rokas, lai tās ir kā draudzības un mīlestības solījums. Atver manu sirdi, lai tā ir caurspīdīga un godīga. Ļauj man sevi atklāt Tavā mīlestībā un vairs nepaļauties uz savu izlikšanos par pilnību. Tā vietā ļauj maniem grēkiem celt gaismā manu cilvēcīgumu. Āmen.

GAVĒŅA RĪCĪBA

Tā vietā, lai koncentrētos uz citu trūkumiem, kas bieži vien mēdz atspoguļot paša nepilnības, pazemīgi izvērtē savas izdarītās alkatīgās, savtīgās un nelaipnās darbības. Izlīgsti mieru ar tiem, kurus esi sāpinājis.


Salamana Pamācības /8:1-11/

Jaunā Derība /Lk. 5:33-6:11/

Vecā Derība /4.Moz. 19:1-21:3/Comments


bottom of page