top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 38. diena

PADARI SAVU DZĪVI PAR LŪGŠANU

Kad tava dzīve arvien vairāk un vairāk kļūst par lūgšanu, tu pamani, ka vienmēr esi aizņemts ar sevis pārveidošanu un arvien dziļākas sapratnes veidošanu par saviem līdzcilvēkiem. Tu pamani arī to, ka lūgšana ir pasaules pulss. Ja tu patiesi lūdz, tad tas ir neizbēgami saskarties ar pārdomām par pasaulē aktuālām problēmām, un tu nespēj tikt vaļā no idejas par to, ka pievēršanās Dievam ir nepieciešama ne tikai tev un tavam kaimiņam, bet gan visai cilvēcei kopumā. Šīs pasaules pārveidošana nozīmē “atgriešanos”, revolūciju, kura var aizvest pie jaunas cilvēces atdzimšanas.

Bet tagad visu to atmetiet: dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa Radītāja tēla. Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne apgraizīšanas, ne neapgraizīšanas, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visos – Kristus. /Kolosiešiem 3:8-11 /


LŪGŠANA

Mūžīgais godības Dievs, dod man svētību tikt pieskaitītam Taviem izredzētajiem, tiem, kurus mīli visvairāk. Dāvini man šo svētību, lai arī joprojām turos pie saviem vecajiem un grēcīgajiem ieradumiem. Palīdzi man pārveidot manu dzīvi par nebeidzamu lūgšanu, kas izlīdzina ne tikai manu pārmaiņu ceļu uz pestīšanu, bet arī visas cilvēces atjaunošanos Tevī. Āmen.

GAVĒŅA RĪCĪBA

Atrodi patiesus personīgus pārvērtību stāstus, kuri var kalpot par liecību citiem. Tos vari meklēt svēto dzīvēs, cilvēktiesību atzīšanu veicinošos notikumos vai personīgās liecībās. Pieraksti šos stāstus savai iedvesmai un periodiski tos papildini.


Psalmi /37:21-31/

Jaunā Derība /Lk. 6:12-36/

Vecā Derība /4.Moz. 21:4-22:20/Comments


bottom of page