top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 39. diena

LŪDZ PAR PAĻĀVĪBU DIEVĀ

Lūgšana pieprasa to, lai Dieva klātbūtnē stāvam ar atplestām rokām, kaili un ievainojami, apliecinot sev un citiem, ka bez Dieva palīdzības mēs neko nespējam izdarīt. Tas ir sarežģīti vidē, kurā dominējošais viedoklis ir: “Dari labāko, uz ko esi spējīgs, un Dievs izdarīs pārējo”. Kad dzīve tiek šādi sadalīta, mēs lūgšanu esam padarījuši par pēdējo cerību, ko pielietojam tikai tad, kad mūsu personīgie resursi ir izsmelti. Šādā gadījumā pat Kristus kļūst par mūsu nepacietības upuri. Māceklība nenozīmē izmantot Dievu tad, kad paši vairs nespējam izdarīt. Gluži pretēji, tā nozīmē atpazīt to, ka paši neesam spējīgi ne uz ko, taču Dievs caur mums ir spējīgs uz visu.

Priecājieties Kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz – priecājieties! Lai jūsu pieticība top zināma visiem cilvēkiem! Kungs ir tuvu! Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū. /Filipiešiem 4: 4-7/

LŪGŠANA

Trīsvienīgais Dievs, mani biedē atziņa, ka esmu absolūti atkarīgs no Tevis. Es zinu, ka mana dzīve nepieder man, lai gan augstprātībā uzvedos tā, it kā es visu spētu kontrolēt. Gluži pretēji, tas esi Tu, kurš izlem manu likteni. Paņem prom manu uztraukumu par to, ka esmu tik ļoti atkarīgs no Tevis, mīkstini manu nepacietību par Taviem plāniem manai dzīvei un palīdzi man atzīt to, ka caur mani Tu spēj izdarīt visu. Āmen.

GAVĒŅA RĪCĪBA

Uz pusdienu galda vai kādā citā viegli pieejamā vietā novieto bļodu ar ūdeni. Pirms vai pēc maltītes, vai arī ienākot vai aizejot no mājvietas, katrs ģimenes loceklis var iemērkt roku ūdenī, atceroties savu kristību solījumu Jēzum.


Psalmi /37:32-40/

Jaunā Derība /Lk. 6:37-7:10/

Vecā Derība /4.Moz. 22:21-23:26/Comments


bottom of page