top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 4. diena

LAIKS IZLĪDZINĀTIES UN PĀRORIENTĒTIES

Es noteikti vēl neesmu gatavs Lielajam gavēnim. Man būtu noderējušas vēl dažas nedēļas, lai sagatavotos šim grēku nožēlas un lūgšanu laikam.

Jēzus uzsvēra dzīvi apslēptībā. Neatkarīgi no tā, vai mēs dodam dāvanas, lūdzam vai gavējam, mums tas jādara apslēpti, nevis lai cilvēki mūs slavētu, bet lai mēs tuvotos Dievam. Gavēnis ir laiks, lai atgrieztos pie Dieva. Tas ir laiks atzīties, ka mēs turpinām meklēt prieku, mieru un gandarījumu cilvēkos un lietās, kas mums ir apkārt, īsti neatrodot to, ko vēlamies. Tikai Dievs var dot mums to, ko mēs vēlamies. Gavēņa laiks ir pārorientēšanās, atgriešanās patiesības vietā, mūsu patiesās identitātes atgūšanas laiks.


DIEVA ROKAS ĒNĀ

“Es! Es esmu jūsu mierinātājs,

kādēļ tu bīsties no mirstīgiem cilvēkiem,

no cilvēka dēliem, kas ir kā zāle,

bet aizmirsti Kungu,

kas tevi darinājis,

kas izstiepis debesis

un licis pamatus zemei,

un mūžīgi bīsties bez mitas

no apspiedēja dusmām,

kad tas nostājies iznīdēt -

kur tad nu apspiedēja dusmas?!

Apspiestais drīzi tiks brīvs,

bedrē viņš nemirs,

tam netrūks maizes!

Es esmu Kungs, tavs Dievs,

kas viļņo jūru, ka bangas krāc, -

Pulku Kungs ir viņa vārds!

Es liku savus vārdus tev mutē,

savas rokas ēnā paslēpu tevi,

lai debesis iedēstītu, liktu pamatu zemei,

lai teiktu Ciānai: tu mana tauta!”

JESAJAS 51:12-16


LŪGŠANA

Dievs, mans Pestītāj, māci man, kā izlīdzināties un atrisināt manu iekšējo cīņu, apjukumu un šķelšanos, lai es varētu atrast mierīgo un apslēpto vietu, kur mājo Tavs miers un aizsardzība. Lai šis miers ir pamats manai izlīgšanai ar citiem. Un palīdzi man uzvarēt mūsdienu dzīves kārdinājumus un vieglos vilinājumus. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Rūpīgi palūkojies uz kādām grūtībām, ko saskati savā dzīvē. Atmet "upura" domāšanu šajā situācijā un izplāno, kā spert vienu pozitīvu soli, lai atrisinātu šo problēmu un virzītos uz izlīgumu. Lūdz Dieva palīdzību šajā procesā.


Psalmi /24:1-10/

Jaunā Derība /Mk. 5:21-6:6/

Vecā Derība /2.Moz. 27:1-28:43/Yorumlar


bottom of page