top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 40. diena

IZSKAUD VAINOŠANU

Mēs tērējam daudz enerģijas, domājot par to, kurus varam vainot pie mūsu vai citu cilvēku traģēdijām.

Bet Jēzus mums neatļauj risināt savas vai citu cilvēku problēmas caur vainošanu. Izaicinājums, ko Viņš mums piedāvā, ir izšķirt Dieva gaismu mūsu tumsas pilnajā dzīvē. Jēzus atklāsmē viss, pat vislielākā traģēdija,var kļūt par brīdi, caur kuru tiek atklāti Dieva darbi.

Cik radikāli jauna būtu mana dzīve, ja es vēlētos pacelties pāri vainas meklēšanai, tā vietā sludinot Dieva darbus. Visiem cilvēkiem ir savas traģēdijas. Mums reti kad ir jebkāda iespēja tās kontrolēt. Bet galvenais jautājums ir, vai mēs izvēlamies tās izdzīvot kā brīžus, kuros meklēt kādu vainīgo, vai kā notikumus, kuros redzēt Dieva darbus mūsu dzīvē.


Garām iedams, viņš ieraudzīja cilvēku, kas bija akls kopš dzimšanas. Mācekļi viņam jautāja: “Rabi, kurš ir grēkojis – viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš piedzimis akls?” Jēzus atbildēja: “Nedz šis ir grēkojis, nedz viņa vecāki, bet tas ir tādēļ, lai viņā atklātos Dieva darbi. Kamēr ir diena, mums jādara tā darbi, kas mani sūtījis; nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma.” /Jāņa 9:1-5/

LŪGŠANA

Mans Dievs un mans patvērums, atņem man ieradumu meklēt vainu – gan sevī, gan citos – par visām lielākām vai mazākām dzīves traģēdijām. Izaicini mani tikt pāri vainas spēlēm un saprast, ka šīs nelaimes un neveiksmes ir ārpus manas kontroles. Labāk māci mani izdzīvot šos brīžus un tos saskatīt kā iespējas mācīties mīlēt un ticēt Tev. Āmen.

GAVĒŅA RĪCĪBA

Atskaties uz pagātnes situācijām savā dzīvē, kurās izvēlējies vainot citus par kādiem destruktīviem dzīves notikumiem. Vai tu beidzot atzīsti, ka vainot kādu ir veids, kā izvairīties no tā, ka tavā dzīvē darbojas Dievs? Vai joprojām paļaujies uz vainošanu kā uz situācijas risinājumu? Ja tā ir, tad kā tas izpaužas? Vai tavā ģimenē vai paziņu lokā ir melnās avis, kuras tiek vainotas par jebko, kas noiet greizi? Kā mēs varam atbrīvot šos cilvēkus, kurus izvēlamies vainot?

Iespējams, tu vēlies ievērot Palmu svētdienas tradīciju un izgreznot savu māju ar pūpoliem. Vai arī vari sagatavot un izsūtīt tuviem cilvēkiem Lieldienu apsveikuma kartītes.


Psalmi /38:1-12/

Jaunā Derība /Lk. 7:11-35/

Vecā Derība /4.Moz. 23:27-26:11/Comments


bottom of page