top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 41. diena

MEKLĒ VIENATNI

Mēs zinām, ka ir svarīgi pavadīt laiku vienatnē. Vēlme būt vienatnē nereti ir pirmā lūgšanas pazīme, pirmā norāde, ka Dieva Gara klātbūtne nav paliekusi nepamanīta. Kad mēs iztukšojam sevi no mūsu daudzajām raizēm, mēs ne tikai ar prātu, bet arī ar savu sirdi saprotam, ka mēs nekad neesam bijuši patiesi vieni, ka Dieva Gars ar mums ir bijis no paša iesākuma. Sāpes un grūtības, kuras sastopam savā vienatnē, kļūst par ceļu uz cerību, jo mūsu cerība nav atkarīga no tā, vai kaut kas notiks pēc tam, kad mūsu ciešanas būs beigušās, bet gan no īstā dziedinošā Dieva Gara klātbūtnes šo ciešanu vidū.

Tā nu starp mums, ticībā attaisnotajiem, un Dievu ir iestājies miers caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo žēlastību, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Bet ne par to vien mēs lepojamies, mēs lepojamies arī ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība – uzticību Dievam, uzticība Dievam – cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo Dieva mīlestība caur Svēto Garu, kas mums dots, ir ielieta mūsu sirdīs. /Romiešiem 5:1-5/

LŪGŠANA

Godības Dievs, es lūdzu Tevi palīdzēt man radīt iekšējo vienatnes mitekli, to slepeno miera vietu, prom no šīs pasaules, prom no dzīves sāpēm un grūtībām. Dod man garīgu spēku valkāt ārējo pasauli kā vaļīgu apģērbu, tādu, ko ātri var novilkt. Ja mana iekšējā dzīve ir spēcīga, ja tā tiek dzīvota ar Tevi, tad šajā pasaulē nekas mani nespēs nomākt. Kad es mācos atrast klusuma vietu, ļauj man lolot to kā vietu, kurā varu dzirdēt Tavu Vārdu un caur kuru varu nostāties pretī pasaulei. Āmen.

GAVĒŅA RĪCĪBA

Šajā dienā esi aicināts aktīvi piedalīties Kristus ciešanās. Jēzus negaidīja to, ka Viņa dzīve uz zemes būs viegla tikai tāpēc, ka Viņa Tēvs Viņu mīl. Notika gluži pretējais. Mūsu dēļ Savā mīlestībā Dievs sūtīja Savu vienpiedzimušo Dēlu apkaunojošā nāvē pie krusta. Tāpēc mums ir jāatzīst, ka mīlestība nav brīva no sāpēm, apkaunojuma un nāves. Uzskaiti savus grēkus un atrodi patiesas skumjas savos darbos, kas noveda Jēzu Viņa krustā sišanas vietā.


Salamana Pamācības /8:12-21/

Jaunā Derība /Lk. 7:36-50/

Vecā Derība /4.Moz. 26:12-27:11/Comments


bottom of page