• Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 42. diena

ESI MĀJĀS

Jēzus, kurā mīt Dieva pilnība, ir kļuvis par mūsu mājokli. Veidojot mūsos Savu mājokli, Viņš ļauj mūsu mājokli veidot Viņā. Ienākot mūsu visdziļākajā intimitātē, Viņš mums piedāvā iespēju piedalīties Viņa visintīmākajās attiecībās ar Dievu. Izvēloties mūs par Savu vēlamo mājvietu, Viņš aicina mūs izvēlēties Viņu par mūsu mājvietu. Šī ir iemiesošanās mistērija. Tā tiek skaisti izteikta Svētā Vakarēdiena laikā, kad mācītājs vīnam pievieno mazliet ūdens, sakot: “Sajaucot šo vīnu un ūdeni, dod mums dalīties Jēzus dievišķumā, kurš pazemojās, lai dalītos mūsu cilvēcībā”.

Dāvida psalms.

Kungs ir mans gans, man netrūks nekā.

Zaļās ganībās viņš mani gulda,

pie rāmiem ūdeņiem viņš mani ved,

manu dvēseli atveldzē,

vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ,

pat ja iešu pa nāves ieleju, ļauna nebīšos,

jo tu esi ar mani, tavs zizlis un spieķis drošina mani.

Tu saklāj galdu manu naidnieku priekšā,

ar eļļu tu svaidi man galvu,

mans kauss plūst pāri.

Patiesi,

dāsnums un žēlastība mani pavadīs,

es pārnākšu Kunga namā uz mūžu.

/Ps.23:1-6/

LŪGŠANA

Mūžīgais Dievs, tu man esi piedāvājis savas intimitātes vietu, kuru varu dēvēt par mājām, kurās varu atgūt spēkus un tikt dziedināts. Palīdzi man pieņemt šo patieso mājokli, kur jūtas un emocijas var tikt izrādītas bez bailēm. Ļauj šim mājoklim būt par vietu, kur ir labi atrasties – par māju, kurā mīlestība vienmēr ir klātesoša. Āmen.

GAVĒŅA RĪCĪBA

Atceries, ka tie palmas zari, ar kuriem cilvēki māja Jēzum, Viņam Palmu svētdienā ierodoties Jeruzālemē, pārtapa par nāves un putekļu pelniem – uz mūsu pierēm uzvilktās gavēņa zīmes avotu. Šīs nedēļas laikā, kurā Jēzus saskārās ar nāvi, pārdomā un izmeklē savas sajūtas par nāvi.


BĪBELES LASĪJUMI

Psalmi /38:13-23/

Jaunā Derība /Lk. 8:1-18/

Vecā Derība /4.Moz. 27:12-29:11/“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” / II Kor 9:7-8/

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz

dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes

evaņģēliski luteriskā draudze

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
tālr. nr.: 22002211
e-pasts: kanceleja@gertrude.lv

Reliģiskās organizācijas
reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti:
AS Swedbank,
LV40HABA0551005116532

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 Gertrude.lv. All Rights Reserved.