top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 43. diena

ATCERIES, KA DIEVS IR

Pateikt, ka Dievs ir visā, kas mēs esam, ko domājam, jūtam un darām, ir pasauli vissatricinošākais apgalvojums, ko cilvēks spēj izteikt. Tāpēc ka tad, ja Dievs eksistē, viss kas ir, nāk no Viņa. Tomēr, tiklīdz es atzīstu, ka Dievs ir, mana esība vairs nevar palikt centrā, tāpēc ka Dieva esības apzināšanās pamats atklāj manis paša eksistenci, kas visā savā būtībā ir izrietoša no Dieva. Un es vairs ilgāk neļauju zināšanām par savu eksistenci palikt centram, no kura es iegūstu, iztēloju, atklāju vai apzinos Dieva eksistenci. Piepeši vai lēnām manis paša eksistence man tiek atklāta caur un iekš Dieva esības apzināšanos. Tad man kļūst skaidrs, ka es varu mīlēt sevi un savu tuvāko tikai tāpēc, ka Dievs mani ir mīlējis pirmo.

Ticība ir cerības pamatā, tā pārliecina par neredzamām lietām. Ticībā mūsu priekšgājēji ir saņēmuši Dieva atzinību. Ticībā mēs saprotam, ka visa pasaule ir veidota ar Dieva vārdu, tā ka no neredzamā ir cēlies redzamais. Ticībā Ābels pienesa Dievam pilnīgāku upuri nekā Kains, ticības dēļ viņš ir saņēmis Dieva atzinību, ka viņš ir taisns – Dievs pats to apliecināja, kad Ābels upurdāvanas pienesa. Ticības dēļ viņš vēl aizvien runā, kaut arī miris. Ticībā Hanohs tika pārcelts prom no šīs pasaules, lai viņam nebūtu jāpieredz nāve: viņš vairs nebija atrodams, jo Dievs viņu bija pārcēlis. Pirms pārcelšanas Dievs liecināja par viņu, ka viņš tam bijis tīkams. Bez ticības nav iespējams Dievam patikt. Tam, kas tuvojas Dievam, ir jātic, ka Dievs ir un ka viņš atalgo tos, kas viņu meklē.

/Ēbrejiem 11:4-6/

LŪGŠANA

Visaugstākais Dievs, Tu, kas pieņēmi Ēnoha un Ābela dāvanas, pieņem arī manu ticības dāvanu, vienmēr Tev dāvātu, bet it īpaši šajā svētajā nedēļā. Es ar visu savu esību ticu tam, ka Tu esi un ka Tu esi bijis jau pirms laika iesākuma. Sūti man izpratni par ticības nozīmīgumu un dāvini ticību kā dzīvi izmainošu pieredzi. Ļauj manai dzīvei sakņoties Tevī. Āmen.

GAVĒŅA RĪCĪBA

Šodien atceries, lūdz un atjauno savus kristību solījumus vai pārdomā lūgšanā vienu no Ticības apliecībām.


Psalmi /39:1-14/

Jaunā Derība /Lk. 8:19-39/

Vecā Derība /4.Moz. 29:12-31:24/Comments


bottom of page