top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 46. diena

BŪT AUGŠAMCELTAM

Lielāko dienas daļu es pavadīju, gatavojoties Lieldienu priekšvakara rituālam. Pēc Evaņģēlija lasījuma es pārdomāju mūsu ticības nozīmīgumu un miesas augšāmcelšanos. Kā cilvēku kopienu, kuri rūpējas par garīgi un fiziski smagi slimiem cilvēkiem, mūs kopā tur slimības skarto kopienas iedzīvotāju fiziskās un garīgās vajadzības, nevis Vārds. Tie ir mūsu kopienas iedzīvotāju slimību ievainotie ķermeņi, kas rada kopienu. Mēs tos mazgājam, ķemmējam, skujam, apģērbjam, tīrām, barojam un uzturam, rūpējamies par tiem slimniekiem, kuri mums tiek uzticēti, un tādējādi veidojam šīs kopienas ķermeni. Noticot miesas augšāmcelšanai, mēs saprotam, ka augšāmcelšanās nav tikai notikums pēc nāves, bet gan ikdienas dzīves realitāte. Mūsu rūpes par ievainotu cilvēka ķermeni sauc mūs uz vienotību, tuvību un neatkarību.

Viņā jūs esat saņēmuši arī apgraizīšanu – ne to, kas rokām veikta, bet, atbrīvoti no miesas dabas, jūs esat saņēmuši apgraizīšanu Kristū: jūs esat līdz ar viņu apbedīti kristībā, kurā arī jūs caur ticību esat augšāmcelti Dieva spēkā, tā spēkā, kas viņu atmodināja no mirušajiem. Jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un miesā neapgraizīti, Dievs darīja dzīvus līdz ar Kristu, dāvādams mums visu grēku piedošanu. Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums, un to iznīcināja, pienaglodams pie krusta, – viņš atbruņoja visas valdīšanas un varas un, tās atklāti kaunā likdams, svinēja pār tām uzvaru Kristū. /Kolosiešiem 2:11-15/

LŪGŠANA

Mūžīgās gudrības Dievs, saklausi manu saucienu pēc palīdzības, kamēr es kopā ar Jēzus mācekļiem uzraugu Viņa kapu. Iedvesmo mani, tāpat kā iedvesmoji Jāzepu no Arimatijas, atrast vietu mana Kunga apglabāšanai. Es ar nepacietību gaidu Lieldienu gaismu, lai tā varētu mani atbrīvot no manu grēku tumsības. Āmen.

GAVĒŅA RĪCĪBA

Nelokāmā Marija bija blakus savam Dēlam pat traģiskajos krustā sišanas sēru notikumos. Pārdomā Mātes Marijas dzīves traģiskos notikumus, gaidot šīs dienas klusumā.


Psalmi /40:10-18/

Jaunā Derība /Lk. 9:28-56/

Vecā Derība /4.Moz. 35:1-36:13/Commentaires


bottom of page