top of page
  • Ģertrūdes draudze

Lieldienu laiks

VIŅŠ IR AUGŠĀMCĒLIES!

Lieldienu rīts. Ļoti vienkāršas, klusas svētku sadraudzības brokastis pie galda Vainera kundzes viesistabā... Mazs draugu loks, kas priecājas kopā pavadīt laiku.

Mēs kopā runājām par augšāmcelšanos. Liza, kas strādā ar daudziem slimības nomocītiem cilvēkiem, teica: „Mums ir jāturpina stumt malā lielos akmeņus, kas neļauj cilvēkiem izkļūt no saviem kapiem.” Elizabete, kas dzīvo kopā ar četriem invalīdiem, teica: „Pēc augšāmcelšanās Jēzus brokastoja ar saviem draugiem un parādīja viņiem mazo un ierasto lietu svarīgumu mūsu dzīvēs.” Sūzena sacīja: „Ir tik mierinoši zināt, ka Jēzus rētas ir redzamas arī viņa augšāmceltajā ķermenī. Mūsu rētas netiek atņemtas, taču tās paliek par cerības avotu citiem.”

Vai tad jūs nezināt, ka mēs, kas kristīti uz Jēzu Kristu, esam kristīti uz viņa nāvi? Tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur Tēva godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Ja mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā, tad būsim ar viņu savienoti arī augšāmcelšanās līdzībā, zinādami, ka vecais cilvēks mūsos ir līdz ar viņu krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēcīgā miesa, tā ka mēs vairs nekalpojam grēkam, jo tas, kas nomiris, ir attaisnots un brīvs no grēka. Ja esam miruši līdz ar Kristu, mēs ticam, ka arī dzīvosim līdz ar viņu, zinādami, ka no mirušiem augšāmceltais Kristus vairs nemirs. Nāve vairs nevalda pār viņu, jo mirdams viņš reiz par visām reizēm ir nomiris grēkam, bet dzīvodams viņš dzīvo Dievam. /Romiešiem 6:3-10/

LŪGŠANA

Nekad neizdziestošās gaismas Dievs! Tu, kas izveidoji debesu spilgtās gaismas, Tu, kurā nav ne kripatiņas tumsības, dod, ka Tava cerības uguns atjauno manu vēlmi Tev kalpot un iededz, un attīra manus darbus caur Tavu mīlestību un žēlastību. Āmen.

DIENAS RĪCĪBA

Šo lielo svētku dienu svini ar lūgšanām, pateicību un darbībām, kas simbolizē mūsu pestīšanas nozīmīgumu. Šodien valkā baltu apģērbu, pieminot savu kristīšanu, un pārdomā Atklāsmes grāmatas pantu: „Pēc tam es troņa un Jēra priekšā ieraudzīju lielu pulku, ko neviens nespēja saskaitīt. Šie ļaudis bija no visām zemēm, tautām un ciltīm un runāja dažādās valodās. Tie bija ģērbušies baltos tērpos, tiem rokās bija palmu zari.” (7:9). Pavadi laiku sveču gaismā, pieminot Pashā sveci, ko iededz Lieldienu nakts Vigīlijā un ienes baznīcā dziedot: „Kristus gaisma!”. Vēl tu vari padomāt par trūcīgajiem un sataisīt Lieldienu svētku groziņus.


Psalmi /41:1-6/

Jaunā Derība /Lk. 9:57-10:24/

Vecā Derība /5.Moz. 1:1-2:23/Comments


bottom of page