• Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 7. diena

NODOŠANĀS DIEVA GRIBAI

Šorīt savas lūgšanas laikā es centos nonākt pie kādas nodošanās pakāpes savam Debesu Tēvam. Tā bija smaga cīņa, jo tik liela daļa manis grib izpildīt manu gribu, īstenot manus plānus, veidot manu nākotni un pieņemt savus lēmumus. Tomēr es zinu, ka patiess prieks nāk tad, kad ļauju Dievam mīlēt mani tā, kā Dievs vēlas, neatkarīgi no tā, vai tas notiek caur slimību vai veselību, neveiksmēm vai panākumiem, nabadzību vai bagātību, atraidījumu vai uzslavu. Man ir grūti teikt: "Es pateicībā pieņemšu visu, Kungs, kas Tev ir tīkams. Lai Tavs prāts notiek!" Bet es zinu, ka tad, kad es patiešām ticēšu, ka mans Tēvs ir pilnīga mīlestība, šos vārdus arvien drošāk būs iespējams teikt no sirds.


DZĪVO SASKAŅĀ AR DIEVA GRIBU

“Mīļotie,...Nemīliet pasauli, nedz to, kas pasaulē! Ja kas pasauli mīl, tajā nav Tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē - miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība -, tas nav no Tēva, bet ir no pasaules. Un pasaule paiet un viņas kārība, bet, kas dara Dieva gribu, paliek mūžīgi.”

1 JĀŅA 2:7, 15-17


LŪGŠANA

Čārlza de Fuko lūgšana

Es nododu sevi Tavās rokās, dari ar mani, ko Tu vēlies. Lai ko arī Tu darītu, es Tev pateicos, es esmu gatavs visam, es pieņemu visu. Lai manī un visā Tavā radībā notiek tikai Tava griba. Es nevēlos neko vairāk, Kungs. Tavām rokām es uzticu savu dvēseli, es Tev to atdodu ar visu mīlestību, kas ir manā sirdī, jo es Tevi mīlu, Kungs, un tāpēc es nododu sevi Tev, bez piesardzības un ar neierobežotu pārliecību. Jo Tu esi mans Tēvs. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Tā vietā, lai atteiktos pieņemt Dieva gribu, it īpaši, ja tā ir sāpīga un grūta, saki: "Tavs prāts lai notiek!" Nodod sevi neierobežotai Dieva plāna pieņemšanai.


BĪBELES LASĪJUMI

Psalmi /25:8-15/

Jaunā Derība /Mk. 7:1-30/

Vecā Derība /2.Moz. 33:7-34:35/“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” / II Kor 9:7-8/

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz

dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes

evaņģēliski luteriskā draudze

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
tālr. nr.: 22002211
e-pasts: kanceleja@gertrude.lv

Reliģiskās organizācijas
reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti:
AS Swedbank,
LV40HABA0551005116532

© 2020 Gertrude.lv. All Rights Reserved.