top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 8. diena

PIEDOŠANA

Piedot citam cilvēkam no sirds ir atbrīvojoša rīcība. Mēs šo cilvēku atbrīvojam no negatīvajām saitēm, kas eksistē starp mums. Mēs sakām: “Es vairs neturu aizvainojumu par tavu pārkāpumu pret mani!” Šādi mēs atbrīvojam sevi no “apvainotā” nastas. Kamēr mēs nespējam piedot tiem, kas mūs ir ievainojuši, mēs viņus nēsājam sev līdzi vai vēl sliktāk - velkam līdzi kā smagu nastu. Ir liels kārdinājums tverties pie dusmām uz saviem ienaidniekiem un sevi redzēt kā viņu ievainotus vai apvainotus. Tādēļ piedošana atbrīvo ne tikai citus, bet arī mūs pašus.


Ja jūs atdarāt ar labu tiem, kas jums dara labu, kāds ir jūsu nopelns? Arī grēcinieki dara tāpat. Ja jūs aizdodat tiem, no kuriem cerat atdabūt, kāds ir jūsu nopelns? Arī grēcinieki aizdod grēciniekiem, lai saņemtu tikpat atpakaļ. Bet mīliet savus ienaidniekus un dariet labu, un aizdodiet neraizēdamies, tad jūsu alga būs liela un jūs būsiet Visuaugstā dēli, jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs. Netiesājiet, un jūs netiesās, nesodiet, un jūs nesodīs, piedodiet, un arī jums tiks piedots! /Lūk 6:33-37/


LŪGŠANA

Dievs, mans aizstāvi, piešķir man patiesas piedošanas garu. Pacel manas domas no negāciju un atriebības dziļumiem uz vietu, kur esmu brīvs no aizvainojuma dusmām. Tu, kas piedevi savām bendēm, iedvesmo mani atteikties no upura lomas un atbrīvo manu sirdi sekot Tavai gribai. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Izvēlies kādu emocionālu ievainojumu, kuram esi pieķēries, mēģini atteikties no tā un dzīvot mierā ar šo lēmumu. Uzdāvini dāvanu kādam, kam nepieciešama palīdzīga roka.


Psalmi /25:16-22/

Jaunā Derība /Mk. 7:31-8:13/

Vecā Derība /2.Moz. 35:1-36:38/Comentarios


bottom of page