top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 9. diena

SEVIS PĀRVEIDOŠANA

Jēzus mācīja cilvēkiem nedzīvot pēc rakstu mācītāju un farizeju piemēra. Jēzus pie mums nāca kā līdzvērtīgs cilvēks, kā brālis. Tu nebūsi spējīgs sastapt Jēzu savā ķermenī, kamēr pār tavu ķermeni valda šaubas un bailes. Jēzus atnāca, lai tevi atbrīvotu no šīm saitēm un tādējādi radītu tevī vietu, kur jūs varat būt kopā.


Nekrītiet izmisumā, domādami, ka sevi nespēsiet izmainīt. Vienkārši tuvojieties Jēzum tādi, kādi esat, lūdziet pēc bezbailīgas sirds, kurā Viņš var būt klātesošs. Jūs nevarat pats sevi padarīt citādāku. Jēzus nāca pie jums, lai dāvātu jaunu sirdi, jaunu garu, jaunu prātu un jaunu ķermeni. Ļaujiet Viņam sevi pārveidot Savā mīlestībā.


Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica izveidot līdzīgus sava Dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu vidū. Un, par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, tos viņš arī aicina, un, kurus aicina, tos arī attaisno, un, kurus attaisno, tos arī pagodina. Ko lai mēs par to sakām? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Kā tad viņš, kas savu paša Dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas?

/Vēstule Romiešiem 8:28-32/


LŪGŠANA

Dievs, mans Radītāj, ļauj man sevī atpazīt lepnumu un viltus dievbijību, kas piemīt cilvēkam, kurš nespēj atzīt savas cilvēciskās nepilnības. Izkliedē manas šaubas un bailes, atjauno manu apņemšanos dzīvot paļāvībā uz Tevi. Paturi manā priekšā savu solījumu par jaunu sirdi un jaunu garu, pamudini mani iet sevis pārveidošanas ceļu Tavā mīlestībā un Tavā klātbūtnē. Āmen.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Šajā gavēnī paturi prātā vācu reliģijas filozofa Martina Bubera novērojumu, ka “Dievs dzīvo tur, kur vien cilvēki Viņu ielaiž iekšā.” Šodien atrodi laiku būt vienatnē, apzinoties Svētā Gara klātbūtni un kustību sevī.


Salamana Pamācības /6:1-11/

Jaunā Derība /Mk. 8:14-9:1/

Vecā Derība /2.Moz. 37:1-38:31/Commentaires


bottom of page