• Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika garīgi vingrinājumi

Pelnu trešdienā, 17. februārī, sākas īpašs laiks Baznīcas gadā - Lielais Gavēnis, 40 dienas pirms Kristus Augšāmcelšanās svētkiem. Laiks, kad savā sirdī sekojam Jēzus ciešanām, piedzīvojam kādu atsacīšanos, attīrām sirdi no tā, kas tai traucē sastapties ar Dievu.

Esam sagatavojuši garīgu vingrinājumu jeb rekolekciju, lai šajā laikā vēl vairāk savu sirdi pievērstu Dievam. Aicinām sekot līdzi teologa Henrija Nouena Gavēņa laikam radītajā ikdienas pārdomā, lūgšanā un uzdevumā, kā arī lasīt Svētos Rakstus.

Lielā Gavēņa centrā esam izraudzījušies vārdus - #MīlestībaAtdodSeviVisu, kas ir Kristus krustā atklātās dievišķās mīlestības noslēpums. Jēzus pie krusta sevi atdeva mūsu dēļ, ciešot sāpes, kas ir mūžīgās mīlestības apliecinājums mums katram.

Aicinām būt uzticīgiem un ik dienu ar šiem vārdiem doties cauri piedāvātajiem soļiem, lai Gavēņa laikā spējam apzināt visu, kas pilnībā traucē atsaukties Dieva mīlestībai, lai esam gatavi to visu atdot Dievam, un Viņa Žēlastībā pievērsties skaistākajam, ko Viņš dāvā. Un, lai sapostām sirdīm sagaidītu un pateicībā svinētu Kristus Augšāmcelšanās svētkus.


Katras dienas vingrinājumi pieejami ŠEIT.

Gavēņa laika pārdomas, lūgšanas un uzdevumi sagatavoti, izmantojot teologa Henrija Nouena grāmatu “Lent and Easter Wisdom from Henri J.M. Nouwen”.“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” / II Kor 9:7-8/

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz

dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes

evaņģēliski luteriskā draudze

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
tālr. nr.: 22002211
e-pasts: kanceleja@gertrude.lv

Reliģiskās organizācijas
reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti:
AS Swedbank,
LV40HABA0551005116532

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 Gertrude.lv. All Rights Reserved.