top of page
  • Ģertrūdes draudze

Ielūdzam jūs „Mīlestības ceļā”!

Projekts „Mīlestības ceļā” būs Tavas 365 dienas kopā ar Dievu, kas vedīs uz skaistāko sastapšanās vietu Viņa Mīlestības dziļumā. Tie būs Tavi 365 soļi pretī garīgām pārdomām, lūgšanai. Tie būs 365 Dieva Mīlestības pieskārieni. Tie būs 365 soļi kopā!


Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes draudze no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim uzsāks jaunu garīgās dzīves izaugsmes projektu „Mīlestības ceļā”, kas ik dienu dos iespēju katram tā dalībniekam ar īsām pārdomām un lūgšanu atklāt Dieva Mīlestības klātbūtni.


Jēzus ir sacījis: „Kam slāpst, tas lai nāk pie manis un lai dzer, kas man tic. Kā Rakstos sacīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes.” (Jāņa ev. 7. nodaļa)


Mūsu Baznīcas Tēvs Mārtiņš Luters ir sacījis, ka būt kristietim bez lūgšanas ir tas pats, kas būt dzīvam bez elpošanas. Viņš ir norādījis, ka neviens nevar noticēt lūgšanas spēkam, kā vien tas, kurš to ir mācījies caur pieredzi. Viņš apliecina – katru reizi, kad esmu nopietni lūdzis, esmu uzklausīts un dabūjis vairāk, nekā es lūdzu.


Arī viens no 19. gs. svētajiem Sv. Sarovas Serafims ir sacījis: „Kristīgās dzīves mērķis ir būt piepildītam ar Svēto Garu”. Pēc Serafima teiktā, lūgšana ir tā, kas vairāk par visu atnes Dieva Garu, jo tas ir brīdis, kurā mēs sarunājamies ar Viņu, Kurš ir pati Žēlastība, Kurš ir Svētais un Vienīgais, kurš ir mūsu Dievs un Glābējs. Šo patiesību, ka kristīgās ticības dzīvei pašā pamatā nepieciešama ikdienas lūgšana, ir apliecinājuši visi svētie un Dievu mīlošie cilvēki.


Projekta „Mīlestības ceļā” mērķis ir palīdzēt katram Kristu mīlošam cilvēkam veidot savu īpašo ikdienas lūgšanas pieredzi, lai caur Dieva Svētā Gara Žēlastības klātbūtni lūgšanas brīdī notiktu brīnums, kurš ne tikai izmaina sirds pamatus un nostiprina ticībā, ne tikai padziļina garīgu modrību un skaidrību par pasaulē notiekošo, bet arī rada dvēselē paliekošos Svētā Gara augļus, kas ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. (Gal. vēst. 5:22)


Projekta idejas autors mācītājs Krists Kalniņš: „Šajā trauksmainajā ikdienā atvēlēt laiku lūgšanai ir liels izaicinājums. Bet brīdī, kad tas izdodas, kad mums ir laiks nostāties Dieva priekšā, būt garīgās pārdomās, pakavēties lūgšanas vietā, tajā brīdī notiek pārsteidzošais – kad Dieva Gars spēj mūsos ienākt, mēs spējam uzticēties, mācāmies būt patiesi, mācāmies pieņemt Dieva mīlestības apliecinājumu, mācāmies reflektēt par to, kas notiek. Mēs joprojām dzīvojam nepiepildītās ilgās, un šķiet, ka Dievs ir tālu, bet Dieva tuvumu un klātbūtni ir iespējams piedzīvot nošķirtībā, klusumā. Atkal un atkal atgriežoties šajā vietā Dieva priekšā, mēs ar laiku pamanām un piedzīvojam, ka mūsu domas sāk apklust, sirds sāk sasilt dievišķajā noslēpumā. Ikdienā tā var kļūt par vietu, kur mēs nevis kavējamies nākt, bet kur mēs gribam nākt, kur saņemam visu, lai dzīvotu mierīgu, svētīgu, prieka un pateicības pilnu dzīvi”.


Lai arī šis projekts ir vērsts uz dalībnieku individuālā lūgšanas ceļa uzsākšanu vai padziļināšanu, tomēr tā laikā katram būs iespēja dalīties ar piedzīvoto, lai stiprinātu un iedrošinātu citus, un pateiktos par Dieva darbiem mūsu garīgajā ceļā.


Kā tas notiks praktiski?


Sākot ar nākamā gada 1. janvāri, katru dienu tiks piedāvāts lūgšanas brīdim sagatavots materiāls, ko varēsiet lietot par pamatu ikdienas lūgšanai vai kādam brīdim dienas gaitā, kurā apstāties, norimt Dieva klātbūtnē un pavadīt laiku lūgšanā un pārdomās. Sagatavotais materiāls iekļaus dienas pārdomu, lūgšanu, Svēto Rakstu fragmentu un garīgu uzdevumu jeb ierosmi.


Projekta „Mīlestības ceļā” pamatā tiek izmantotas pārdomas no priestera Henrija Nouvena grāmatas „You are the Beloved”, Daily Meditations for Spiritual Living”. Lūgšanas attiecīgajai dienas tēmai izvēlētas no grāmatas „Prayer on fire” vai citiem avotiem.


Materiāls ik dienu būs pieejams Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes draudzes mājaslapā www.gertrude.lv. Tam būs iespēja sekot arī draudzes Facebook lapā un Instagram kontā.


Draudzes senioriem un cilvēkiem, kuri neizmanto internetu, esam raduši iespēju materiālu izdrukāt un saņemt mūsu baznīcā vai nogādāt katram uz mājām. Plānots katra mēneša sākumā izsniegt visa mēneša sagatavoto materiālu. Ja zināt cilvēku, kuram šāda vajadzība būtu aktuāla, lūdzu, rakstiet mums e-pastā milestibascela@gertrude.lv. Tāpat, ja jums ir kādi jautājumi, komentāri, ierosmes, priecāsimies saņemt un atbildēt.


Mēs ticam, ka šajā laikā Dievs ko skaistu dara mūsu katra dzīvē. Lai dienu no dienas dodoties #MīlestībasCeļā, to izdodas ieraudzīt un izdzīvot.


Saprotot to, ka katra dalībnieka ikdienas lūgšanas pieredze var būt ļoti dažāda un daudziem šis, iespējams, būs pirmais solis pretī tik īpašai sastapšanās vietai, projekta „Mīlestības ceļā” veidotāji iesaka katram, kurš vēlas sākt, padziļināt un paplašināt savu lūgšanas dzīvi, individuāli apmeklēt kādu no draudzes mācītājiem, lai pārrunātu, kā uzsākt lūgšanas dzīvi, vai atrast iespēju piedalīties „Lūgšanas kursā”, kas mūsu draudzē sāksies 2022. gada 2. februārī. Ievads ikdienas lūgšanas dzīves veidošanā tiks pārrunāts arī „Mācītāju sarunu” laikā, kas katru piektdienu plkst. 10.00 tiek translētas draudzes Facebook lapā.Comments


bottom of page